Hoppa till huvudinnehåll

UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖR TESTNING AV TUBERKULOS

Publicerad 16 april 2014
Läkare Utan Gränser informerar de äldre byborna om hur den uppsökande verksamheten för testning av tuberkulos fungerar. FOTO: Matthew Smeal
Läkare Utan Gränser informerar de äldre byborna om hur den uppsökande verksamheten för testning av tuberkulos fungerar. FOTO: Matthew Smeal

Det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet i Kambodja befinner sig vid bristningsgränsen. Vi har nu startat en uppsökande verksamhet för testning av tuberkulos. Målgruppen är personer med hög risk att drabbas av sjukdomen.

Kambodja har den näst högsta förekomsten av tuberkulos (tbc) i världen. Av 100 000 invånare har 800 en aktiv form av sjukdomen och varje år drabbas ytterligare 60 000.   

– Problemet är att det rådande hälso- och sjukvårdssystemet endast identifierar 25 000 – 30 000 av dessa, så gapet är väldigt stort, säger Jean Luc Lambert, landansvarig i Kambodja.

Tuberkulos kan utvecklas väldigt sakta och det kan dröja flera år innan en smittad person utvecklar några symtom. När sjukdomen sedan blir aktiv och man får symtom kan det ändå ta tid innan man misstänker tbc eller uppsöker vård.

– Under tiden finns det en risk att du smittar din familj och ytterligare fem, tio eller kanske tjugofem personer. Därför är det oerhört viktigt att på ett tidigt stadium diagnostisera tbc och spåra personer som kan ha smittats, säger Jean Luc Lambert.

Läkare Utan Gränser har valt att fokusera på högriskgrupper, som till exempel personer över 55 år.

 – Vi vet att bland de äldre i Kambodja är förekomsten av sjukdomen tre gånger högre än hos den övriga befolkningen. Därför har vi utvecklat en metod med systematisk undersökning av alla människor över 55 år, med syftet att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och förhindra att den sprids vidare.

En enkel process

Själva undersökningen är enkel men den kräver en viss logistisk. Kim Federici leder arbetet med att hitta fall av tbc i Tboung Khmum, en stad som ligger cirka 30 minuter från vårt huvudprojekt i Kampong Cham.

– Vi har två anställda som arbetar med uppsökande verksamhet runt om i byarna, de berättar om projektet, att det är gratis att testa sig och även hur det hela går till, säger Kim Federici.  

När de äldre patienterna kommer in till sjukhuset genomgår de först en lungröntgen och får sedan träffa en läkare för ett samtal. Om läkaren misstänker tbc får patienten göra ett upphostningsprov.

– Det är en relativt enkel process, vi kan ta emot 100 personer på 4-5 timmar.

I byn Kien Romiet väntar 76-åriga Thea Tolus på vår sjuksköterska Hy Makara. Hennes uppgift är att följa upp hur det går för tbc-patienter som identifierats inom ramen för projektet.

– Läkare Utan Gränser vände sig till ledaren här i byn som i sin tur bad oss som bor här att delta i projektet. En minibuss från Läkare Utan Gränser körde alla som ville bli testade till sjukhuset. När jag kom fram träffade jag en läkare och efter undersökningen berättade han för mig att jag hade tbc. Jag visste inte att jag hade tbc, men Läkare Utan Gränser visste det, konstaterar Thea Tolus.

Även om responsen i byarna har varit bra har projektet mötts av andra utmaningar.

 – I byarna har det varit enkelt att få folk att gå med på att åka iväg och testa sig. Det är svårare i städerna eftersom de måste lämna sina jobb för att undersökas. Detta är nog ett av våra största problem, säger Kim Federici.

Med siktet inställt på handlare över 55 år går vår personal från stånd till stånd på den överfulla marknaden i Tboung Khmum. De tar tillfället i akt att berätta om tuberkulos och om projektet. De delar också ut information om hur tbc-undersökningen går till, i hopp om att de som ännu inte blivit testade tar sig tid att bli det.

Utvärdering

Trots utmaningarna är det uppenbart att det finns stor potential i Läkare Utan Gränsers projekt för att hitta människor med tbc.

– Inom det rådande systemet behöver vi undersöka 100 till 150 personer för att hitta en person som utvecklat symptom för tbc. Med det nya projektet behöver vi bara undersöka 40 personer, berättar Jean Luc Lambert.

Vi kommer nu att analysera hur pilotprogrammet för projektet har fungerat genom att analysera hur framgångsrikt och kostnadseffektivt det är.

 – Vi kommer att utvärdera projektet för att avgöra om det är ett effektivt sätt att arbeta. Jag vill gärna att projektet fortsätter, speciellt ute på landsbygden. Jag skulle vilja se att det även genomförs i andra byar och att det blir ett gemensamt projekt som riktar sig till de äldre. Genom att fortsätta undersöka grupper som hittills inte blivit testade skulle förekomsten av tuberkulos kunna minska drastiskt, säger Kim Federici.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare