Hoppa till huvudinnehåll

UTÖKAR AKUTINSATSER

Publicerad 17 januari 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Tillgången till sjukvård i Centralafrikanska republiken var dålig redan innan krisen. Men nu har situationen blivit ännu mer kritisk.

Tillgången till sjukvård i Centralafrikanska republiken var dålig redan innan krisen. Men nu har situationen blivit ännu mer kritisk.

Vi fortsätter nu att utöka våra akutinsatser Centralafrikanska republiken sedan en fredsuppgörelse nåtts mellan regeringen och rebellgrupper. De senaste veckorna har tusentals människor drabbats av striderna.

Förhandlingar pågår nu för att vi ska få tillträde till områden som står helt utan sjukvårdspersonal och grundläggande medicinsk service. Tusentals civila har flytt ut i vildmarken och saknar skydd och tillgång till rent vatten.

Dålig sjukvård sämre på grund av våldet

10 januari öppnade vi ett akut hjälpprojekt i Damara, en stad i frontlinjen som kontrolleras av regeringen. Där bistår vi invånarna och de som flytt undan stridigheterna med enklare sjukvård, bland annat via mobila kliniker. Många lider av diarréer, luftvägsinfektioner, undernäring och malaria och våra team på plats behandlar dagligen omkring 100 patienter. 

– Centralafrikanska republiken är ett av de länder i världen som har störst hälsoproblem. Dödligheten är alarmerande hög, också i fredstid. Oroligheterna har nu tvingat många på flykt och situationen försvåras ytterligare av att många lokala vårdmottagningar har stängt. På de få mottagningar som fortfarande är öppna håller dessutom viktiga läkemedel på att ta slut och några kliniker har fått sina förråd plundrade, säger Sylvain Groulx, akutsamordnare för vårt arbete i landet.

Behandlar mot malaria

I ett av våra projekt i Batangafo, i nordvästra delen av landet, har patientbesöken på sjukhuset nästan halverats sedan staden intogs av rebellgrupper. Många familjer har flytt ut i djungeln, nätterna är kyliga och människor saknar myggnät, mat och rent dricksvatten.
I huvudstaden Bangui finns mobila vårdteam som regelbundet besöker sju vårdcentraler. Vi utbildar även sjukvårdspersonalen i snabbtest för malariadiagnostik och delar ut malarialäkemedel för att kunna behandla närmare 1000 patienter. Vi är också beredda på att göra akuta kirurginsatser i Bangui.
Vi har också skickat ut team som ska bedöma situationen från Grimari till Bria och Sibut. Om det behövs kan flera ton läkemedel levereras till mottagningar som hålls öppna där.

Kronisk hälsokris

Redan innan krisen befanns sig Centralafrikanska republiken i en medicinskt kronisk nödsituation. Befolkningen har utstått decennier av våld, flykt och osäkerhet som orsakats av konflikter mellan rebellgrupper, beväpnade rövare och regeringsstyrkor. Tillgången till sjukvård är begränsad, särskilt utanför huvudstaden. Situationen har nu ytterligare förvärrats av konflikten och många människor saknar helt tillgång till vård. 
Stödet från internationella organisationer kommer troligen att minska om det inte finns en stabil regeringsmakt. Säkerheten för hjälppersonal i landet måste dock kunna garanteras.
 
Läkare Utan Gränser har 75 internationella medarbetare i fem av landets 17 provinser. Vi fortsätter att arbeta tillsammans med lokala medarbetare i sju olika projekt. Vi räknar med att utöka insatserna för att stödja nya projekt.

Relaterade nyheter

Sjukhuset i Bria, Centralafrikanska republiken. Läkaren Victor Fayette ser till en patient med kulhål i ryggen.
Centralafrikanska republiken

Ingen säker plats i Centralafrikanska republiken

Ständigt ökande våld har tvingat var femte invånare på flykt. De många attackerna mot sjukvård och hjälparbetare gör befolkningen än mer utsatt. 

En kvinna och två barn på väg mot staden Betoko, Centralafrikanska republiken.
Centralafrikanska republiken

Uppblossat våld tvingar tusentals på flykt

Sedan slutet av förra året har våldsamma strider blossat upp i Paoua-regionen, Centralafrikanska republiken. Omkring 30 000 människor har sökt skydd i staden Paoua och vittnar om nedbrända byar och attacker.