Hoppa till huvudinnehåll

VÅLD ISOLERAR MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Publicerad 9 oktober 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Den humanitära situationen i Irak blir allt värre. FOTO: Gabrielle Klein

Den humanitära situationen i Irak blir allt värre. FOTO: Gabrielle Klein

Den senaste tidens ökade våld i Irak har tvingat 1,8 miljoner människor på flykt. Nästan hälften av dem har sökt skydd i skolor, läger och halvfärdiga byggnader i Kurdistan.

Situationen är fortfarande kritisk för de hundratusentals människor som har flytt till säkrare områden i Kurdistan. Enbart provinsen Dohuk beräknas ha tagit emot mer än 465 000 flyktingar och lokala myndigheter kämpar för att hantera de ökande behoven. Dåliga levnadsvillkor, trängsel och bristfällig hygien har allvarlig inverkan på flyktingarnas hälsa. Samtidigt som temperaturen sjunker är endast ett läger klart och före vintern beräknas bara ett fåtal ytterligare läger stå klara.

Tre mobila kliniker

Vi har utökat vår insats för att kunna hantera de stigande medicinska behoven och driver tre mobila kliniker i Dohukregionen. I ett av de sämst utrustade lägren i Zakho har ett team förberett sig för att installera latriner, duschar och handfat för att minska risken för en epidemi.

I de centrala delarna av Irak blir den humanitära situationen allt värre. Hundratusentals människor isoleras i konfliktdrabbade områden utan någon möjlighet att fly. I Anbarregionen, som är hårt drabbad av de pågående striderna, befinner sig mer än 370 000 flyktingar. Säkerhetsläget gör att det är mycket svårt att bistå med humanitärt stöd.

Trots det instabila säkerhetsläget i Kirkuk driver vi medicinsk verksamhet på två platser i staden: i en kyrka och i en moské i centrum. Ett team med två läkare och två sjuksköterskor genomförde mer än 600 medicinska rådgivningar bara under den senaste månaden.

Sjukhuset i Heet

I Anbarregionen har vi samarbetat med huvudsjukhuset i Heet, ett område där kraftiga sammandrabbningar mellan Islamiska staten (IS) och den irakiska armén har pågått sedan 2 oktober. I Heet finns mer än 100 000 internflyktingar och fram tills nu har det varit en av de få säkra tillflyktsorterna för människor på flykt från Anbarregionen, ett område där humanitärt stöd har haft svårt att nå fram. Under september månad lyckades vi skicka hygienpaket till de växande flyktinggrupperna i området. Med vår hjälp genomförs mer än 700 medicinska rådgivningar på Heetsjukhuset varje vecka.

Under den senaste månaden har vi bistått med över 3 500 medicinska rådgivningar till flyktingar i Irak och vi gör allt vi kan för att öka vårt stöd till befolkningen. 

Relaterade nyheter

Barnläkaren Monica Thallinger tillsammans med Alia i västra Mosul, Irak, inför högtiden Eid.
Irak

”En skugga av sitt forna jag”

"Jag undrade om de psykologiska konsekvenserna var värre än hennes fysiska skador."
- Barnläkaren Monica Thallinger berättar om flickan Alia som hon mötte i västra Mosul, Irak. 

De sex veckor gamla tvillingarna Eman och Maryam kommer från västra Mosul. Båda lider av undernäring, och en av flickorna har även ett hjärtproblem.
Irak

Fler barn är undernärda i Mosul

Sedan i mars har vi behandlat över 450 svårt undernärda barn på vårt sjukhus i Qayyarah. Trots att det finns mat i regionen drabbas barnen hårt då mammorna har svårt att amma och mjölkersättning saknas. 

En pojke leker i flyktinglägret i Amriyat Al Fallujah, Irak.
Irak

Osynliga sår i krigets Irak

Iraks har dominerats av krig under många år och flera generationer av irakier har vuxit upp i splittrade familjer. Varje konflikt har lämnat spår hos befolkningen. 

Vår undernäringsklinik på sjukhuset i Qayarrah, en stad cirka 60 kilometer söder om Mosul, Irak.
Irak

Krigets trauma drabbar de nyfödda

I början av mars började vi ta emot allvarligt undernärda barn från västra Mosul. Flera människor som flytt från området berättade för oss att det inte fanns någon bröstmjölksersättning kvar och det var brist på mat och rent vatten.