Hoppa till huvudinnehåll

VÅLD ISOLERAR MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Publicerad 9 oktober 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Den humanitära situationen i Irak blir allt värre. FOTO: Gabrielle Klein

Den humanitära situationen i Irak blir allt värre. FOTO: Gabrielle Klein

Den senaste tidens ökade våld i Irak har tvingat 1,8 miljoner människor på flykt. Nästan hälften av dem har sökt skydd i skolor, läger och halvfärdiga byggnader i Kurdistan.

Situationen är fortfarande kritisk för de hundratusentals människor som har flytt till säkrare områden i Kurdistan. Enbart provinsen Dohuk beräknas ha tagit emot mer än 465 000 flyktingar och lokala myndigheter kämpar för att hantera de ökande behoven. Dåliga levnadsvillkor, trängsel och bristfällig hygien har allvarlig inverkan på flyktingarnas hälsa. Samtidigt som temperaturen sjunker är endast ett läger klart och före vintern beräknas bara ett fåtal ytterligare läger stå klara.

Tre mobila kliniker

Vi har utökat vår insats för att kunna hantera de stigande medicinska behoven och driver tre mobila kliniker i Dohukregionen. I ett av de sämst utrustade lägren i Zakho har ett team förberett sig för att installera latriner, duschar och handfat för att minska risken för en epidemi.

I de centrala delarna av Irak blir den humanitära situationen allt värre. Hundratusentals människor isoleras i konfliktdrabbade områden utan någon möjlighet att fly. I Anbarregionen, som är hårt drabbad av de pågående striderna, befinner sig mer än 370 000 flyktingar. Säkerhetsläget gör att det är mycket svårt att bistå med humanitärt stöd.

Trots det instabila säkerhetsläget i Kirkuk driver vi medicinsk verksamhet på två platser i staden: i en kyrka och i en moské i centrum. Ett team med två läkare och två sjuksköterskor genomförde mer än 600 medicinska rådgivningar bara under den senaste månaden.

Sjukhuset i Heet

I Anbarregionen har vi samarbetat med huvudsjukhuset i Heet, ett område där kraftiga sammandrabbningar mellan Islamiska staten (IS) och den irakiska armén har pågått sedan 2 oktober. I Heet finns mer än 100 000 internflyktingar och fram tills nu har det varit en av de få säkra tillflyktsorterna för människor på flykt från Anbarregionen, ett område där humanitärt stöd har haft svårt att nå fram. Under september månad lyckades vi skicka hygienpaket till de växande flyktinggrupperna i området. Med vår hjälp genomförs mer än 700 medicinska rådgivningar på Heetsjukhuset varje vecka.

Under den senaste månaden har vi bistått med över 3 500 medicinska rådgivningar till flyktingar i Irak och vi gör allt vi kan för att öka vårt stöd till befolkningen. 

Relaterade nyheter

I Irak finns fortfarande landminor och granater som inte har exploderat. På bilden, femåriga Faten som skadat sitt ben.
Irak

Än idag är barnen inte säkra i Irak

"För att få bättre insyn i arbetet på sjukhuset följde jag en dag med en kirurg på akutmottagningen. Det är framförallt tre patienter som jag aldrig någonsin kommer att glömma."
- Claes Silfverhjelm, logistiker i Irak.

Mohammad, nio dagar gammal., föddes på vår förlossningsklinik i Domiz flyktingläger i Irak.
Irak

Från tältgolv till förlossningsrum

Tidigare fick de syriska flyktingarna i Domiz flyktingläger i Irak föda sina barn på tältgolvet. 2014 öppnade vi därför en förlossningsklinik så att kvinnor kan genomgå en säker graviditet och förlossning.

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård.