Hoppa till huvudinnehåll

Våldet blossar upp i Darfur

Publicerad 6 augusti 2013

10 000-tals människor har flytt från Darfur, Sudan, till Tissi-området i östra Tchad på grund av dödliga attacker. En studie som vi publicerar idag visar att många dog innan de nådde Tchad och att dödsorsaken i de flesta fall var våld.

De flyende är sudaneser och återvändande tchadier som tagit sig över gränsen sedan januari i år.
– Denna undersökning bekräftar att våldet i Darfur är den största orsaken till dödlighet bland flyktingarna, säger Delphine Chedorge, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Tchad.
Rapporten visar att 61 procent av de rapporterade 194 dödsfallen orsakats av våld. De flesta av dödsfallen (111 av 119) orsakades av gevärsskott och kan kopplas till specifika våldsamheter som föregick de två stora flyktingvågorna, den första i början av februari och den andra i början av april. Majoriteten av dödsfallen inträffade i Darfur, innan flyktingarna tagit sig över gränsen till Tchad.
– Jag var i Abugaradil när jag såg fordon köra in, berättar Sadam *, en 33-årig flykting som kom till Tissi i april.
– En förlupen kula träffade mig i högerarmen och många av byns invånare dödades. Mina bröder satte mig i en kärra och drog mig i en och en halv timme för att nå sjukhuset i Tissi.

Många dödsfall i samma by

Majoriteten av de flyktingar som intervjuats i Tissi kommer från byn Abugaradil. Bara i den byn ska 71 av de undersökta dödsfallen ha skett i samband med en attack mellan den 2 och 9 april.
– Resultaten visar på en mycket oroande humanitär situation i området, säger Delphine Chedorge.
Det var i början av mars som vi fick rapporter om flyktingströmmar samtidigt som vi genomförde en vaccinationskampanj mot gula febern i distriktet Goz Beida, i östra Tchad. Några veckor senare började organisationen ge akut medicinsk vård, samt bistå med rent vatten, tak över huvudet och hygienartiklar, till människor som flytt till närliggande Tissi.
För att bättre förstå omständigheterna kring de stora flyktingströmmarna genomförde vi, genom vår epidemiologiska forskningsenhet Epicentre, en retrospektiv dödlighetsundersökning i bosättningarna i Haraza och Tissi under maj. Forskningsteamet har pratat med mer än 15 000 människor i 2 658 hushåll – jämnt fördelade mellan sudanesiska flyktingar och återvändande tchadier. Flyktingarna beskriver attacker där människor skjutits och hela byar bränts till marken och plundrats.

Fler skadade senaste veckan

Den pågående regnperioden gör att Tissi-området isoleras och hjälpinsatser skalas ned. Våra team har dock stannat i staden Tissi och fortsätter att ta emot och behandla patienter.
Under den senaste veckan har vi behandlat 30 nya skadade patienter, varav 13 drabbats av skottskador, samt evakuerat människor till den närbelägna staden Abéché för akut kirurgi. Detta är den största vågen av sårade som vi har sett under de senaste två månaderna.

* Namnet har ändrats

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare