Hoppa till huvudinnehåll

Vanlig diarré kan bli dödlig för barn i Guinea-Bissau

Publicerad 2 juni 2015
Sedan november 2014 finns vi på plats i Bafata-regionen i centrala Guinea-Bissau för att förse barnen i landet med effektiv och kvalificerad vård.
Foto: Ramón Pereiro/MSF
Sedan november 2014 finns vi på plats i Bafata-regionen i centrala Guinea-Bissau för att förse barnen i landet med effektiv och kvalificerad vård.

I november 2014 lanserade vi ett pediatriskt projekt i Bafata-regionen i centrala Guinea-Bissau. Med en spädbarnsdödlighet på 116 dödsfall per 1000 barn, är Guinea-Bissau ett av de tio länder i världen med sämst hälsoindikatorer för mödrar och barn.


Här berättar Isabel Grovas, vår medicinska samordnare och ansvarig för projektet, om hur projektet kommit igång.
 
Varför ett pediatriskt hälsoprojekt i Guinea-Bissau?
 

För det första är spädbarnsdödligheten oroande hög, och då räknas inte ens de många dödsfall som inte registreras eftersom många av spädbarnen dör i sina hem innan de ens når sjukvården.
 
Dessutom har hälso- och sjukvårdssystemet i Guinea-Bissau enorma brister. Invånarna måste betala höga priser för sjukvårdstjänster, det finns ofta inga läkemedel och det är brist på kvalificerad medicinsk personal. För att få en uppfattning om situationen kan jag berätta att när vår första barnläkare anlände kände vi bara till en annan i hela landet. Vi vet nu att det finns några fler barnläkare, men det är fortfarande extremt få för behovet som finns. Med ett så svagt hälso- och sjukvårdssystem gör vi stor skillnad med gratis och kvalificerade sjukvårdstjänster, och vi förbättrar hälsan märkbart hos kvinnor och deras barn. 
 
Vilken hälsosituation har ni hittat i landet? 
 
Landet drabbades av en kupp år 2012 som ytterligare förvärrade hälsotillståndet bland befolkningen. Trots att det sedan maj 2014 varit en legitim regering på plats har de senaste åren varit tuffa. Bland annat har vårdcentralernas resurser tagit slut och sjukvårdspersonal har inte fått lön på flera månader, vilket minskar deras motivation och kvaliteten på den vård de ger patienterna. 
 
Vi måste även tillägga bristen på internationell hjälp, eftersom de största bidragsgivarna avslutade sitt ekonomiska stöd på grund av den politiska instabiliteten i landet. Dessutom har den dåliga skörden de senaste två åren tvingat befolkningen att sälja sina odlade varor till ett mycket lägre pris än åren innan. En stor del av befolkningen har inte längre tillräckligt med ekonomiska resurser, och i ett land där man måste betala ett högt pris för tillgång till sjukvård betyder inga pengar ingen sjukvård. 
 
Vilka är de viktigaste behoven för barnen i Guinea-Bissau?
 

Många kvinnor tar inte sina barn till vårdcentralen när de är sjuka. Till följd av att sjukvårdssystemet är så pass svagt, kan vilken lättbehandlad sjukdom som helst vara riskfylld för ett barn. Med långt avstånd till närmaste vårdcentral, ingen kvalificerad medicinsk personal på plats, brist på läkemedel, osäkra diagnoser och höga priser på hälsoundersökningar, kan vanliga och lättbehandlade sjukdomar som diarré istället bli en fråga om liv eller död för ett barn i Guinea-Bissau.      
 
Hur arbetar Läkare Utan Gränser i Guinea-Bissau?
 
Vi måste se till många aspekter för att lyckas förse barnen i landet med effektiv och kvalificerad vård. För det första arbetar vi i nära samarbete med lokalsamhället, familjerna och mödrarna, för att få dem att lita på det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet så att de kan känna sig bekväma med att ta sina barn till barnläkare för undersökning och behandling. Vi erbjuder kostnadsfria, kvalificerade medicinska tjänster och det är en stor möjlighet för familjerna, mödrarna och barnen. Vi ser också till att mödrar lär sig att identifiera allvarliga sjukdomsfall i tid så att tar barnen till vårdcentralen. 
 
Sen har vi familjerna som bor i områden mycket långt ifrån närmaste vårdinrättning. En aktör som är väldigt viktig i detta sammanhang är våra lokala hälsoarbetare, som besöker barnen i deras hem och ger enklare sjukvård. Vi utbildar mer än 200 hälsoarbetare  som kommer att resa runt till områdena som ligger allra längst bort från huvudstaden Bafata. 
 
Dessutom förstärker vi vårt tekniska stöd till sjukvårdssystemet i form av medicinsk utrustning och personalutbildningar för att förbättra deras förmåga att ställa diagnoser och ge rätt behandling. Vi ger också specifikt stöd på sjukhusets barnavdelning, så att de allvarligaste fallen kan föras direkt till sjukhuset och få rätt vård. Vi gör allt detta under tiden som vi försäkrar att vården är gratis och ser till så att det finns ett fungerande system för att föra behövande till sjukhus direkt. 
 
Vilka reaktioner har du fått från de lokala myndigheterna och befolkningen? 
 
Vi har blivit mycket positivt bemötta och accepterade av befolkningen och hälsovårdsmyndigheterna. Att vi förser befolkningen med gratis sjukvård är helt nytt för dem och deras reaktioner är väldigt uppskattade. Ryktet om oss har spridits fort i området vi jobbar i, vilket har gjort att fler och fler kvinnor tar med sig sina barn till oss för att få dem undersökta av vår barnläkare. För att förstå vilken framgång vi gjort kan jag säga att i februari 2014 fick vår barnläkare besök av endast tio barn i Bafata, medan det i år i februari ökade till 100 barn. 
 
 
Läkare Utan Gränser har arbetat i Guinea-Bissau periodvis under de senaste två decennierna. Sedan första projektet år 1998 har Läkare Utan Gränser utfört ett flertal insatser för att behandla epidemier som kolera, hjärnhinneinflammation och mässling, och för att hjälpa människor som drabbats av våld samt internflyktingar. 
 
I november 2014 började Läkare Utan Gränser arbeta på barnavdelningen på sjukhuset i Bafata och i vårdcentralerna i Tantan Cossé och Contuboel. 

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare