Hoppa till huvudinnehåll

Våra önskningar för 2017

Publicerad 11 januari 2017
Foto: Rogier Jaarsma
Ett barn får hjälp på vårt sjukhus i flyktinglägret i Bentiu, Sydsudan.

Nu när 2016 lider mot sitt slut vill vår Accesskampanj blicka framåt och se nya möjligheter i arbetet med att öka tillgången till mediciner för våra patienter och andra i världens låg- och medelinkomstländer.

I år delar vi önskningar och förhoppningar från våra kollegor runt om i världen. All vår medicinska personal vill erbjuda vård av god kvalite. Men alltför ofta har de inte de rätta medicinska verktygen – vaccin, läkemedel, tester – tillhands för att göra det ofta eftersom produkterna helt enkelt inte existerar. Ibland finns de men är alldeles för dyra eller så blir de inte registrerade i länder där de arbetar.

Systemet för hur forskning och utveckling finansieras idag innebär att mediciner för sjukdomar som främst drabbar fattiga människor inte prioriteras Det är något vi inom Läkare Utan Gränser vill se en förändring på och vi kommer fortsätta uppmärksamma detta under året.

Här är några av våra önskningar för 2017:

Tuberkulos

Vår personal vårdar många patienter med läkemedelsresistenta varianter av tuberkulos. Behandlingen är väldigt svår att ta sig igenom och garanterar inte att patienten blir frisk.

Det finns nya läkemedel för tbc som både är effektiva och inte lika giftiga, men endast en bråkdel av de som behöver har tillgång till de nya medicinerna. Höga priser och att medicinerna inte registreras i många länder med hög sjukdomsbörda är stora hinder för att patienter ska få tillgång till dem.

Vi önskar att tillgängligheten till de nya tbc-medicinerna – bedaquiline och delamaid – ökar avsevärt. 

Feber

Feber är ett vanligt symptom på infektioner som drabbar barn som kommer till våra projekt (eller på platser där vi arbetar). Ibland är det svårt att fastställa de exakta orsakerna till varför barnet är sjukt.

Det finns sofistikerade tester som kan identifiera infektioner men de kan oftast inte användas i de områden där vi arbetar.

Vi önskar oss bättre och mer effektiva diagnostiska test för att kunna identifiera infektioner mer precist. 

Vaccin

I flyktingläger, i städer och i avlägsna byar på landsbygden dör barn av lunginflammation. Varje år dör omkring en miljon barn av denna sjukdom.

Vi kan skydda barn mot lunginflammation med ett enkelt vaccin. Så varför har omkring 60 länder fortfarande inte råd med det vaccin som kan skydda deras barn?

Vi önskar oss att lunginflammationsvaccinet görs tillgängligt till ett pris av 5 dollar/barn (för alla tre doser) för alla låg och medelinkomstländer. 

Sömnsjuka

Patienter som diagnosticeras med sömnsjuka behandlas med många långsamma infusioner (läkemedel som ges i intravenösa dropp) under tio dagar.

Det innebär att patienten måste stanna på sjukhuset eller hälsocentret under hela den perioden vilket gör att det kan vara svårt att försörja sin familj. Att skapa förutsättningar där den här typen av komplicerad behandling kan ges är väldigt utmanade med tanke på de områden vi verkar i.

Vi önskar oss en kortare behandling med tabletter så att det blir enklare att behandla människor med sömnsjuka.

Ebola 

När ebolakrisen bröt ut i Västafrika 2014 kände sig vår personal hjälplös.

Vi gjorde vad vi kunde för att lindra människors lidande och för att begränsa utbrottet. Men utan effektiva läkemedel, tester eller vaccin för att behandla, diagnosticera eller förhindra sjukdomen var uppgiften omöjlig. Utbrottet dödade mer än 11 000 människor.

Nyligen presenterades lovande resultat för ett nytt vaccin som ska skydda mot den typen av ebola som orsakade utbrottet i Västafrika. Men vi behöver fortfarande ett vaccin som kan förhindra epidemier som orsakas av andra varianter av viruset.

Vi önskar oss ett vaccin som skyddar mot alla former av ebola och andra liknande virus. 

Läs mer på Accesskampanjens internationella hemsida!

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare