Hoppa till huvudinnehåll

Vård till fängslade flyktingar i Libyen

Publicerad 22 december 2016
Foto: Läkare Utan Gränser
De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i fängelserna.

Libyen är ett land i sönderfall efter år av konflikter och strider. Dessutom är det både en destination och en transitplats för hundratusentals flyktingar som flyr konflikter, extrem fattigdom eller förföljelse. Men väl där fängslas många under omänskliga förhållanden.

Människor som tar sig till Libyen får inte det skydd de har rätt till eftersom landet inte har ett fungerande asylsystem och Libyen inte skrivit under FN:s flyktingkonvention. Och alternativet - att återvända hem – är omöjligt. I stället utsätts flyktingarna för brutalt våld och utnyttjas hänsynslöst av säkerhetsstyrkorna, milisen, människosmugglare och kriminella gäng. De är helt utlämnade.

Många flyktingar kommer till Libyen för att därifrån försöka ta sig med båt till Europa. Men den libyska kustbevakningen patrullerar kusten och griper dem som befinner sig på libyskt vatten. Flyktingarna fängslas brutalt – ofta i tidigare fabriker eller lager. Här tvingas de sitta frihetsberövande under längre tidsperioder under ohälsosamma och omänskliga förhållanden. De misshandlas, har ingen möjlighet att överklaga gripandet och har praktiskt taget ingen kontakt med omvärlden.

Medicinska fall kopplade till fängelseförhållanden

Vi har just nu sju mobila kliniker som besöker fängelserna i Tripoli och dess omgivningar. Sedan vi startade vår verksamhet i juli har vi genomfört 5 579 medicinska konsultationer. Bland patienterna fanns 32 gravida och 41 barn under fem år, varav flera hade fötts i fängelset. Den yngsta patienten var bara fem timmar gammal.

De människorna vi möter lider av luftvägsinfektioner, akut diarré, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Detta är främst relaterat till förhållandena inne i fängelserna som inte uppfyller vare sig nationella eller internationella standarder. De är överfulla och det är brist på naturligt ljus och ventilation. I vissa anläggningar är utrymmet så trångt att människor inte kan sträcka ut sig på natten. Det är också brist på mat vilket gör människor mer mottagliga för sjukdomar. 

Psykologiskt stöd

Många har varit med om traumatiska händelser på havet och därför har vi också ett team som erbjuder psykologisk första hjälpen. Den 27 oktober tog vårt team hand om 29 överlevande efter att minst 100 personer samma dag drunknade på Medelhavet. Teamet har som mål att förbättra tillgången till psykosocialt stöd, inte bara för invandrare utan också för libyer i Tripoliområdet.

Ett svårt beslut

Det var ett svårt beslut för oss att börja arbeta i en miljö där människor hålls under omänskliga förhållanden, utan möjlighet att förbättra deras situation och få reda på varför eller hur länge de kommer att hållas i förvar.

Men vår förhoppning är att genom att vara närvarande och ge medicinsk vård kan vi säkerställa en omedelbar förbättring av levnadsförhållandena för människorna där. Vi uppmanar myndigheterna att släppa gravida kvinnor, kvinnor med småbarn, fångar under 18 år och de som är handikappade eller allvarligt sjuka. Vi försöker dagligen att påverka myndigheterna så att de ska behandla dem som hålls i förvar humant och betonar hur viktigt det är att de får tillräckligt med mat och vatten. Förhållandena är omänskliga och vi motsätter oss detta godtyckliga frihetsberövande av människor som söker skydd och trygghet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare