Hoppa till huvudinnehåll

Världsaidsdagen 2015

Publicerad 1 december 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Sydafrika, Kapstaden. Väggmålningar med budskap att testa och behandla mot hiv.

En grupp hivpositiva i Kapstaden har skapat dessa målningar för att uppmuntra unga att testa sig och börja sin behandling mot hiv.

Den 1:a december är det Världsaidsdagen. Framsteg har gjorts för att ge smittade tillgång till behandling, men nästan hälften av alla som är hivsmittade i världen vet inte om det. I Khayelitsha, en kåkstad i Kapstaden, vill en grupp hivpositiva ändra på det genom musik och gatukonst. 

Av de 37 miljoner människor som uppskattas leva med hiv över hela världen är det nära hälften som inte vet att de är smittade. Kunskap om detta är det första viktiga steget mot att få livräddande antiretroviral behandling (ART).

Ett av de mest effektiva sätten att förebygga hiv/aids är genom att visa att behandling är möjlig. Om man vet att det inte innebär en dödsdom att vara hivpositiv är man mer benägen till testning och behandling vilket hjälper till att begränsa sjukdomens spridning väsentligt.

Rap och gatukonst med positivt budskap 

I Khayelistha i Kapstaden lever en av fem vuxna med hiv. Inför Världsaidsdagen arbetade vi tillsammans med lokala konstnärer, musiker, aktivister och unga hivpositiva för att skapa två gigantiska väggmålningar på en av kåkstadens mest kända byggnader. Målningarna visar ett positivt budskap – testa dig och få behandling så kan du leva ett fullvärdigt och hälsosamt liv.

Nya grepp krävs för att stoppa hiv

Stora framsteg har gjorts för att ge smittade tillgång till behandling, men fortfarande går många miste om de livräddande medicinerna. Trots de fallande priserna på hivläkemedel dör många patienter i fattiga länder eftersom de inte har råd med hivbehandling. Ett annat problem är de långa avstånden till klinikerna, ibland måste patienter gå i timmar för att få sina mediciner. För att hjälpa hivpositiva att fullfölja sin behandling har Läkare Utan Gränser länge arbetat med att decentralisera hivvården, bland annat genom att starta patientgrupper och utbilda hivrådgivare som arbetar lokalt.

Om vi ska nå målet att stoppa aidsepidemin till 2030 måste fler hivsmittade få tillgång till behandling och en nyckel till det är att stärka och engagera lokalsamhällen, organisationer och de hivpositiva själva.  För att lyckas med det behövs nya innovativa vårdmetoder.

Rappar om hiv

Producenten och artisten P’zho inspirerades av mötet med Tembisa och Welcome, de två hivpositiva som avbildats på väggen, och skrev låten Life beyond HIV. Låten framförs på xhosa och engelska och uppmanar alla sydafrikaner att stå upp emot hiv genom tre enkla budskap – testa dig, ta dina mediciner och använd kondom.

Här kan du lyssna på hela låten: www.youtube.com/watch?v=cGsoiUw8-zs 

Aktuellt om Hiv/Aids

Hivtester på hiv-avdelningen på sjukhuset i Arua, Uganda.
Nyheter från fältet

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Svenska regeringens stöd till Globala fonden är av stor vikt om aids, tuberkulos och malaria ska stoppas till 2030.Vi som arbetar med att bekämpa dessa sjukdomar vill att Sverige skickar en tydlig signal om att vi kommer att fullfölja våra åtaganden för att stoppa dessa epidemier.

Två kvinnor som lever med hiv i Kongo-Kinshasa. För dem är hivmediciner livsviktiga, men de har inte råd att köpa dem.
Nyheter från fältet

Hutlöst dyra läkemedel för resistenta hivpatienter

Priset för nya hivmediciner är så högt att det hotar kampen mot hiv. Det är ett stort hälsoproblem för patienter som är resistenta mot äldre läkemedel.

En hälsoarbetare genomför ett hivtest hemma hos en kvinna i KwaZulu-Natal, Sydafrika.
Nyheter från fältet

Sydafrika: ​Dörrknackning kan rädda många hivsmittade

Att hivtesta människor i deras hem är ett effektivt sätt att förebygga hiv. Det visar vårt pilotprojekt som gett mycket goda resultat i Sydafrika.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.