Hoppa till huvudinnehåll

Världsaidsdagen 2015

Publicerad 1 december 2015
Foto: Rowan Pybus
En grupp hivpositiva i Kapstaden har skapat dessa målningar för att uppmuntra unga att testa sig och börja sin behandling mot hiv.

Den 1:a december är det Världsaidsdagen. Framsteg har gjorts för att ge smittade tillgång till behandling, men nästan hälften av alla som är hivsmittade i världen vet inte om det. I Khayelitsha, en kåkstad i Kapstaden, vill en grupp hivpositiva ändra på det genom musik och gatukonst. 

Av de 37 miljoner människor som uppskattas leva med hiv över hela världen är det nära hälften som inte vet att de är smittade. Kunskap om detta är det första viktiga steget mot att få livräddande antiretroviral behandling (ART).

Ett av de mest effektiva sätten att förebygga hiv/aids är genom att visa att behandling är möjlig. Om man vet att det inte innebär en dödsdom att vara hivpositiv är man mer benägen till testning och behandling vilket hjälper till att begränsa sjukdomens spridning väsentligt.

Rap och gatukonst med positivt budskap 

I Khayelistha i Kapstaden lever en av fem vuxna med hiv. Inför Världsaidsdagen arbetade vi tillsammans med lokala konstnärer, musiker, aktivister och unga hivpositiva för att skapa två gigantiska väggmålningar på en av kåkstadens mest kända byggnader. Målningarna visar ett positivt budskap – testa dig och få behandling så kan du leva ett fullvärdigt och hälsosamt liv.

 

Nya grepp krävs för att stoppa hiv

Stora framsteg har gjorts för att ge smittade tillgång till behandling, men fortfarande går många miste om de livräddande medicinerna. Trots de fallande priserna på hivläkemedel dör många patienter i fattiga länder eftersom de inte har råd med hivbehandling. Ett annat problem är de långa avstånden till klinikerna, ibland måste patienter gå i timmar för att få sina mediciner. För att hjälpa hivpositiva att fullfölja sin behandling har Läkare Utan Gränser länge arbetat med att decentralisera hivvården, bland annat genom att starta patientgrupper och utbilda hivrådgivare som arbetar lokalt.

Om vi ska nå målet att stoppa aidsepidemin till 2030 måste fler hivsmittade få tillgång till behandling och en nyckel till det är att stärka och engagera lokalsamhällen, organisationer och de hivpositiva själva.  För att lyckas med det behövs nya innovativa vårdmetoder.

Rappar om hiv

Producenten och artisten P’zho inspirerades av mötet med Tembisa och Welcome, de två hivpositiva som avbildats på väggen, och skrev låten Life beyond HIV. Låten framförs på xhosa och engelska och uppmanar alla sydafrikaner att stå upp emot hiv genom tre enkla budskap – testa dig, ta dina mediciner och använd kondom.

Här kan du lyssna på hela låten: www.youtube.com/watch?v=cGsoiUw8-zs 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare