Hoppa till huvudinnehåll

VÄRSTA ÖVERSVÄMNINGARNA PÅ 30 ÅR

Publicerad 14 november 2012

Hundratals byar förstördes och tusentals människor drabbades när östra Nigeria i september drabbades av de värsta översvämningarna på 30 år.

Översvämningarna inträffade efter att kraftiga regn fick Benue-floden att svämma över sina bredder. Situationen förvärrades när ännu mer vatten släpptes ut från en damm i grannlandet Kamerun och på några platser tvingades människor att fly när deras hus översvämmades helt. Den senaste tiden har vattennivån dock sjunkit och människor har börjat flytta tillbaka till sina hem. Våra team grep in i början av september, när medicinska och logistiska team placerades ut i delstaterna Adamawa och Taraba. Vi använde motorbåtar för att nå isolerade befolkningar och människor på flykt i avsides belägna översvämmade områden där tillgången till läkarvård saknades.

Fler malariafall

Våra medarbetare träffade många patienter med malaria, särskilt i Mayorenewo-området där mer än 80 procent av patienterna testade positivt för sjukdomen. Malaria överförs av infekterade mygg och kan leda till döden om den inte behandlas. I ett försök att minska antalet myggor och undvika en ökning av malariafallen sprayade våra team myggornas häckningsplatser och delade ut myggnät till människor.
– Malaria är redan endemisk i området men på grund av folkströmmen kunde inte lokala vårdcentraler klara av alla fall. Dessutom fanns det knappt någon fungerande sjukvård i isolerade byar och små samhällen. Stillastående vatten efter översvämningarna var en perfekt grogrund för mygglarver, och situationen förvärrades av människors trångboddhet. I några fall delade 150 människor ett hus för en familj på 20 personer. Ingen av dem hade myggnät, säger Terri Morris, landansvarig i Nigeria.

Positiv anda

I delstaten Taraba påverkades befolkningen längs en 15 mil lång flodsträcka betydligt av översvämningarna. Genom våra mobila kliniker kunde vi träffa över 1 400 patienter i Mayorenewo med omnejd. Våra team utförde primär- och akutsjukvård, och fokuserade på barn under fem år samt på gravida kvinnor. I delstaten Adamawa behandlade vi, genom våra mobila kliniker, 550 patienter i 33 översvämmade byar och i två läger för internflyktingar. Vi delade även ut tvålar och myggnät till 2 200 personer.
– Vad teamen fann anmärkningsvärt var den anda som genomsyrade människorna och som hjälpte dem att klara av situationen efter de värsta översvämningarna på 30 år med väldigt lite stöd, säger Terri Morris.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare