Hoppa till huvudinnehåll

VI BÖRJAR TESTA EBOLALÄKEMEDEL

Publicerad 13 november 2014
Helena pratar med sin son som är inskriven på vårt ebolacenter i Foya. Hon vet inte riktigt vad hon ska säga, så vår hälsoarbetare hjälper henne. FOTO: Martin Zinggl
Helena pratar med sin son som är inskriven på vårt ebolacenter i Foya. Hon vet inte riktigt vad hon ska säga, så vår hälsoarbetare hjälper henne. FOTO: Martin Zinggl

Vi inleder kliniska tester av tidigare oprövade läkemedel mot ebola i tre av våra behandlingscenter i Västafrika. Syftet med testerna som görs i samarbete med tre olika forskningspartner är att snabbt hitta en effektiv behandling mot sjukdomen som hittills tagit omkring 5 000 liv i utbrottet i Västafrika.

+ På ebolacentret i Guéckédou i Guinea leds de kliniska testerna av det antivirala läkemedlet Favipiravir av French National Institute of Health and Medical Research (INSERM).

+ De kliniska testerna av läkemedlet Brincidofovir leds av Oxfords universitet, på uppdrag av International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC). Initiativet finansieras av Wellcome Trust på ett ebolacenter som kommer att bestämmas senare.

+ På ebolacentret i Conakry i Guinea kommer det belgiska institutet för tropikmedicin (Antwerpen Institute of Tropical Medicine, ATM) att genomföra kliniska tester av blod- och plasmaterapi. Världshälsoorganisationen (WHO) och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter i de berörda länderna deltar också i forskningsprojekten.

Banbrytande forskningssamarbete

– Det här är ett banbrytande internationellt samarbete som ger patienterna hopp om att till slut få tillgång till en riktig behandling mot en sjukdom som i dag dödar mellan 50 och 80 procent av de smittade, säger läkaren Annick Antierens, Läkare Utan Gränsers samordnare för forskningssamarbetet.

– Vi vill öka chansen till överlevnad bland de människor som drabbas av det aktuella utbrottet, fortsätter hon. Eftersom Läkare Utan Gränser är en av de främsta vårdgivarna för ebolapatienter i Västafrika har vi beslutat att vi ska delta i de här kliniska prövningarna som har påskyndats för att snabbt få fram en fungerande behandling.

Första resultaten kan finnas i februari

Just nu utformas de sista detaljerna kring de kliniska studierna som kommer att ha breda inklusionskriterier. Protokollen kommer att säkerställa att den dagliga ebolavården påverkas så lite som möjligt, att internationella etiska regler kring medicinsk forskning följs och att studierna resulterar i användbar vetenskaplig data som görs allmänt tillgängliga.

Myndigheterna i Guinea och Liberia med ansvar för etiska frågor har informerats om studiernas utformning och målet är att de första testerna ska inledas redan i december 2014. De första resultaten skulle kunna vara tillgängliga i februari 2015.

Läkemedlen Brincidofovir och Favipiravir har valts ut från WHO:s lista över potentiella ebolamediciner efter att ha genomgått en noggrann prövning av säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och hur enkla de är att använda inom ebolavården. När andra oprövade läkemedel bedöms vara lämpliga för kliniska tester kommer möjligheten undersökas om de kan testas på andra ebolacenter som vi driver i regionen.

– Att genomföra kliniska tester med läkemedel mitt i en humanitär kris är en ny erfarenhet för oss alla, men vi är fast beslutna att inte lämna människorna i Västafrika i sticket, säger professor Peter Hörby, ansvarig för projektet på ISARIC. Det har varit ett privilegium att se hur alla inblandade parter varit villiga att göra insatser utöver det vanliga för att snabbt möjliggöra de här extremt viktiga studierna.

– De tre studierna ingår i den första fasen av forskning som syftar till att hitta den bästa behandlingen mot ebola, säger professorn Denis Malvy som leder INSERM:s studie i Guinea. För att vi omedelbart ska kunna ta till oss nya fakta, och eventuellt ändra forskningsplanen, kommer de tre forskningsnämnderna att koordineras på ett sätt som gör det möjligt för dem att reagera snabbt. Ifall studierna ger positiva resultat kan det i nästa fas bli fråga om att kombinera insatserna. Därför är det också viktigt med ett nära samarbete mellan teamen.

Blod- och plasmatransfusion

Utöver de två oprövade läkemedlen ska det även forskas på möjligheten att ge blod och blodplasma som innehåller antikroppar från överlevare till ebolapatienter. Denna behandling har även godkänts av Världshälsoorganisationen.

– Blodplasma som innehåller antikroppar från tillfrisknade patienter har på ett säkert sätt kunnat användas mot andra infektionssjukdomar, säger Johan van Griensven från belgiska ITM som är ansvarig för transfusionsstudien.

– Vi vill ta reda på om behandlingen fungerar mot ebola, om den är säker och om den kan göras i större omfattning för att minska antalet dödsfall i det aktuella utbrottet. För att projektet ska lyckas är det avgörande att ha god kontakt med tillfrisknade patienter och lokala samhällen. Vi hoppas att rädslan för sjukdomen och stigmatiseringen av dem som tillfrisknat minskar när ebolaöverlevare donerar blod och blodplasma för att hjälpa sjuka människor.

Omfattande information för patienterna

I alla tre projekt är samhällsengagemang en prioritet liksom samtycke från patienterna eller deras anhöriga. Alla patienter som går med på att delta i någon av studierna kommer att få omfattande information om potentiella risker.

– Vi måste komma ihåg att det inte finns någon garanti att de här behandlingarna visar sig vara en mirakelkur, säger Annick Antierens från Läkare Utan Gränser. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att testa de produkter som finns tillgängliga i dag för att öka chanserna att hitta en effektiv behandling mot ebola.

Vi uppmanar de berörda läkemedelsproducenterna att redan nu utöka produktionen så att de läkemedel som visar sig vara säkra och effektiva finns tillgängliga när testfasen är över. Vi vill dessutom att läkemedelsindustrin säkerställer att produkterna i slutändan säljs till ett rimligt pris och att de finns tillgängliga i de kvantiteter som behövs för att hantera utbrottet i Västafrika. Distributionen av läkemedlen ska drivas av behov, oavsett var de drabbade bor och landets förmåga att betala.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare