Hoppa till huvudinnehåll

VI FÖRDÖMER VÅLDET MOT VÅR PERSONAL I CAR

Publicerad 11 september 2014
Folk samlas vid ett sjukhus i Kabo, Centralafrikanska Republiken. FOTO: Spencer Platt
Folk samlas vid ett sjukhus i Kabo, Centralafrikanska Republiken. FOTO: Spencer Platt

Med omedelbar verkan har vi har blivit tvungna att avbryta så gott som all vår verksamhet i Batangafo, i norra Centralafrikanska Republiken (CAR). Runt 40 av våra medarbetare har blivit evakuerade på grund av flera våldsamma incidenter i staden och hot mot vår personal.

Vi ber nu alla aktörer i konflikten att respektera sjukvårdspersonalen, vars enda mål är att hjälpa landets befolkning och bemöta dess humanitära och medicinska behov.

– Vi hoppas att folk förstår att det krävs lugn och säkerhet för att kunna arbeta. Framförallt så behöver vi respekt för patienters och personals fysiska och psykiska integritet, säger vår landschef, Javier Eguren.

– Under de senaste månaderna har vår personal stött på stora problem i arbetet på grund av bristande respekt för sjukvård i form av hot, säger Cecilia Greco, medicinsk rådgivare i området.

De ökande spänningarna i landet har lett till att tusentals människor har fått söka skydd på sjukhusområdet under flera veckor. Söndagen den 31 augusti ägde en skottlossning rum mellan beväpnad militär och afrikanska fredsbevarande styrkor (MISCA), vilket resulterade i flera skadade. Vår personal behandlade två personer för skottskador relaterade till denna händelse.

– Ännu fler flyktingar har kommit hit, nästan 3000 personer befinner sig på sjukhuset. Vissa grupper försökte tillfångata muslimska patienter och hjälparbetare, säger Cecilia Greco. 

Det tillfälliga avbrottet i vår verksamhet i Batangafo påverkar hundratals människor som dagligen fått hjälp vid vår öppenvårdsmottagning, utöver det hundratal patienter som har varit inlagda på sjukhuset. En del av dessa kommer att förflyttas till staden Kabo, som ligger ungefär 50 mil bort. Under tiden kommer sjukvårdspersonal från hälsoministeriet och ett fåtal av våra anställda att vara ansvariga för akutvård, mödravård och vård av tuberkulos och hivpatienter i Batangafo. Allvarliga fall eller fall som kräver kirurgisk vård kommer att bli förflyttade till Kabo.

Verksamheten i de kliniker som ligger i utkanten av Batangafo kommer vi att fortsätta att arbeta med.

Spänningarna har ökat i staden till följd av de kraftiga sammandrabbningar mellan beväpnad militär och franska fredsbevarande styrkor som ägde rum i början av augusti. Situationen har sedan dess försämrats: det har förekommit hot mot vår personal och våra anställdas hus har blivit plundrat två gånger under de senaste veckorna. Detta, i kombination med att vi inte har kunnat garantera våra anställdas säkerhet, har lett till att vi har fått dra tillbaka stora delar av vår personal i Batangafo. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare