Hoppa till huvudinnehåll

"VI KOMMER INTE ATT ÖVERGE VÅRA PATIENTER NU"

Publicerad 20 februari 2013

Trots svåra förhållanden i norra Malis största stad Gao, med krig och undermåliga sjukhus, kämpar våra team med att rädda en strid ström av patienter varje dag. Kriget skördar många människors liv, men ändå är malaria den vanligaste dödsorsaken.

Bombningar och rädsla för landminor på vägarna. Situationen i Gao är mycket instabil, och gör det svårt för våra team att arbeta. Men detta stoppar inte Dr Jose Bafoa och hans team, som befunnit sig i Gao i fem månader. De kommer att fortsätta att ge vård till sina patienter.
− Folk flydde i skräck för flyganfall och attacker. Några begav sig till grannländerna, men andra fann skydd i små byar eller i bushen, där levnadsvillkoren är hårda. Bortsett från malaria, har vi sett en ökning av antalet patienter med diarré och hudsjukdomar, på grund av bristande hygien, samt en ökning av fall med akuta luftvägsinfektioner orsakade av damm och vind. Nu kommer också flera patienter in med högt blodtryck och magkatarr, sannolikt på grund av de höga nivåerna av stress över sådant som de nyligen upplevt, säger Dr Bafoa, ansvarig för vårt medicinska team i Gao.
Dr Jose Bafoa har arbetat för oss sedan 1999. Innan han kom till Mali åtog han sig uppdrag i Uganda, Tchad och Centralafrikanska republiken samt i sitt hemland, Kongo-Kinshasa.

Malarian är värst

I genomsnitt tar sig 120 patienter till Gaos vårdcentraler Wabaria och Sossokoira varje dag. Även om regnperioden är över har 70 procent drabbats av malaria, en parasitsjukdom som ger hög feber och okontrollerbar frossa. Malaria är fortfarande den främsta dödsorsaken i landet, och för barn under fem års ålder, är det särskilt farligt.
− Sedan vi började arbeta i september förra året har vi haft ett konstant antal patienter. Det var en nedgång i mitten av januari under bombningarna, men antalet patienter går tillbaka till det normala när det lugnat ner sig och människor är mindre rädda för att lämna sina hem, säger Dr Bafoa. Hittills har vi vårdat 16.000 patienter.

Minska antal döda

Det huvudsakliga syftet med projektet sedan starten är att minska dödligheten, genom att öka tillgången till sjukvård och räddningsinsatser.
− Innan projektet inleddes, var det minst ett eller två dödsfall per vecka i våra tre sjukvårdsinrättningar i Gao. Sedan oktober har det endast registrerats fem dödsfall. 100 mil längre söderut, i staden Ansongo, där vi hjälper till vid referenssjukhuset, har dödligheten de senaste tre månaderna också minskat drastiskt de tre senaste månaderna, säger Dr Bafoa.

Mobila team i öknen

En annan viktig aspekt av projektet är att nå ut med behandling i de vidsträckta ökenområdena i norra Mali. Under de senaste fyra månaderna har mobila team arbetat i avlägsna områden. Men med rädsla för landminor på vägarna, har vi tvingats att tillfälligt avbryta våra mobila kliniker.
− Vi har naturligtvis prioriterat primärvård i våra mobila kliniker, men vi har också försökt se till att gravida kvinnor ska få gå på rutinkontroller. Vi vet inte när vi kommer att kunna återuppta dem, men vi hoppas att det blir snart, säger Dr Bafoa.

Hoppas på fred

Organisationen förser också andra vårdcentraler med mediciner och annat väsentligt material. Bortsett från att ge utbildning och stöd till lokalt anställd personal, gör vi en hel del renoveringsarbete.
− Vi måste vara beredda att svara på alla medicinska eventualiteter, oavsett om det rör sig om ett sjukdomsutbrott, krigsskadade eller människor som blivit beskjutna. Allt våra patienter hoppas på är fred. Och vi är med dem, vi stannade här genom hela flyganfallet och vi kommer inte att överge våra patienter nu. Vi hoppas att hälso-och sjukvårdssystemet kommer att utvecklas och så småningom ersätta oss. Men tills dess kommer vi att stanna och se till att folk i Gao och Ansongo fortsätter att ha tillgång till kvalitet och fri sjukvård.
 
I norra Mali arbetar vi i Gao, Ansongo, Konna, Mopti Douentza och Timbuktu, och genomför primär och sekundär hälsovård, kirurgi, och gör insatser. Vi arbetar också i södra delen av landet, med ett omfattande program för i regionen Sikasso.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare