Hoppa till huvudinnehåll

Vi kräver en säker landstigning för 104 överlevare

Publicerad 28 oktober 2019
Ett barn håller i en penna
Foto: Stefan Dold / Läkare Utan Gränser
Barnmorskan Jonquil Nicholl leker med ett 11 månader gammalt barn ombord Ocean Viking.

SOS MEDITERRANEE och Läkare Utan Gränser uppmanar nu Europas ledare att skyndsamt möjliggöra en snabb landstigning för personerna ombord Ocean Viking. Vi kräver också en samordnad och förutsägbar mekanism för landstigningar för att undvika onödigt lidande till havs, något som har diskuterats på politisk nivå i Luxemburg tidigare denna månad.

Ocean Viking är ett räddningsfartyg som chartras av SOS MEDITERRANEE i samarbete med Läkare Utan Gränser. Fartyget, och dess besättning, väntar sedan tio dagar på en säker plats att gå iland för 104 personer som räddats på internationellt vatten utanför Libyen.

– De senaste fyra månaderna har flera europeiska ledare träffats vid tre tillfällen (i Paris, Malta och Luxemburg) för att upprätta en tillfällig landstigningsmekanism för människor som räddats på centrala Medelhavet, säger Louise Guillaumat, från SOS MEDITERRANEE. Idag är 104 överlevande kvar i limbo på ett räddningsfartyg utan en lösning i sikte. En situation som ytterligare spär på deras lidande efter att ha räddats ur sjönöd. Europa kan, och bör, visa mer solidaritet gentemot sina kuststater, tillägger hon.

Bland de 104 personerna som räddades av Ocean Viking den 18 oktober finns två gravida kvinnor och 41 barn under 18 år. De yngsta barnen är elva respektive två månader gamla, varav det ena barnet är född i ett flyktingförvar i Libyen. Det stora flertalet (76%) av de minderåriga reser utan förälder eller annan vuxen. Många av de överlevande uppger att de varit fängslade i Libyen under flera år, ett antal uppges ha flytt i samband med striderna som började i april i år.

– Alla patienter som vårdats av oss på kliniken ombord Ocean Viking rapporterar att de utsatts för våld eller bevittnad våld och sexuellt våld, någon gång under flykten. Kvinnor har berättat för vårt medicinska team att de flytt från sina hemländer på grund av tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning eller sexuellt våld, förklarar Michael Fark, ansvarig för våra insatser på Medelhavet.

– Det är oacceptabelt att dessa människor tvingas utstå tio dagar utsatta för elementen på Medelhavet och i ovisshet om vad som kommer hända dem. Denna utdragna och onödiga väntan till havs måste ta slut. Vi uppmanar de europeiska ledarna att följa sina principer och låta de överlevande äntligen nå säkerhet, fortsätter Michael Fark.

Under tiden som Ocean Viking väntar på besked om en säker plats rapporteras nya fall av sjönöd på centrala Medelhavet. Ytterligare två räddningar har genomförts av fartyg som drivs av icke-statliga organisationer under helgen. Åtminstone 692 personer har dött när de försökt korsa centrala Medelhavet hittills i år. Räddningsfartyg får inte hindras från deras livräddande verksamhet till följd av utdragna dödlägen till havs.

Ett möte med EU-ministrar i Luxemburg som hölls i oktober ledde enligt uppgift till en överenskommelse om ett sexmånaders pilotprojekt med sju medlemsländer, vilket var sju färre än det ursprungliga målet om fjorton länder som tillkännagavs vid ett annat möte i Paris i juli. I samband med mötet i oktober gavs lovande indikationer på att ett avtal som grundas på respekt för internationell rätt var inom sikte. Kort efter detta möte erbjöds Ocean Viking att gå i land med 176 personer i Taranto, Italien, bara 26 timmar efter att räddningen hade genomförts. Trots detta uppstår situationen igen, mindre än en vecka senare, då Ocean Viking återigen står utan en säker hamn att gå in i.

– Situationen som Ocean Viking står inför visar hur ömtåligt det tillkännagivna pilotprojektet är. Denna situation har varat allt för länge. Att återvända till engångslösningar vid varje räddning som de senaste 16 månaderna skulle vara ett steg bakåt. Onödiga dödlägen till havs kommer endast att upphöra om en bredare koalition av villiga europeiska länder går samman för att stödja landstigningsländer utan ytterligare fördröjning, säger Louise Guillaumat, från SOS MEDITERRANEE.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare