Hoppa till huvudinnehåll

VI LÄMNAR ÖVER ETT EBOLACENTER TILL LOKALA MYNDIGHETER I KONGO-KINSHASA

Publicerad 18 november 2014
Ebolacentret i Boende, Kongo-Kinshasa där Läkare Utan Gränser arbetat. FOTO: Gabriele François Casini
Ebolacentret i Boende, Kongo-Kinshasa där Läkare Utan Gränser arbetat. FOTO: Gabriele François Casini

Samtidigt som vi fortsätter att övervaka situationen har vi inlett arbetet med att lämna över ett ebolacenter till lokala myndigheter. Efter tre månaders insatser har 65 personer behandlats och över tusen kontaktspårningar har gjorts. Det senast bekräftade fallet var den 4 oktober.

Ebolautbrottet som startade i augusti i norra Kongo-Kinshasa är nu under kontroll och inga nya fall har upptäckts sedan den 4 oktober när ett fall bekräftades i samhället Boende.

Vi har haft 70 anställda i området men har nu kallat tillbaka våra team samtidigt som vi fortsätter att övervaka utvecklingen. Vi har under de senaste veckorna stöttat lokala myndigheter för att de ska ha kapacitet att hantera olika scenarier. Enligt Världshälsoorganisationen insjuknade 66 personer i utbrottet, varav 49 dog.

Vanligtvis bedöms ett ebolautbrott vara avslutat när 42 dagar har passerat utan några nya fall.

 – En ebolainsats avslutas i två faser. De första 21 dagarna efter det senaste konstaterade fallet måste man spåra dem som har varit i kontakt med den sista patienten. Sedan finns det en karenstid på 21 dagar för att se till att inga fler fall uppstår, säger José Mas, samordnare för Läkare Utan Gränsers insatser.

 – Vi gör vårt bästa för att säkerställa en effektiv och kraftfull respons i händelse av ett nytt utbrott. I Kongo har vi arbetat med de lokala myndigheterna för att upprätthålla ett operativt behandlingshem i Equateur. Vi har också donerat läkemedel och utrustning för vatten och sanitet. Personalen är också densamma som under det senaste utbrottet, så de är ordentligt utbildade, tillägger han.

Vi har fortfarande team stationerade i andra delar av Kongo-Kinshasa och kan återvända till det eboladrabbade området om nya fall registreras. Ett av dessa team finns i den närliggande staden Mbandaka, vid Kongofloden. Därifrån kan räddningsinsatser dras igång om det behövs.

Uppkallad efter floden Ebola

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa registrerades i provinsen Equateur, där viruset upptäcktes första gången 1976. Sjukdomen är uppkallad efter en biflod till Kongofloden, Ebola.

Vår ebolainsats inleddes i Kongo-Kinshasa i juli i år, då ett av våra undersökningsteam fick ett fall bekräftat.

När utbrottet hade bekräftats officiellt startade vi tillsammans med Kongo-Kinshasas regering två ebolacenter i städerna Lokolia och Boende. Av de 65 personer som skrevs in på centren bekräftades 25 personer bära på ebolasmitta. Av dem tillfrisknade 13 medan 12 personer dog.

Förutom att bistå med vård på ebolacentren arbetade vi även med kontaktspårning för att komma i kontakt med de över tusen personer som hade haft kontakt med patienterna. Vi arbetade också med att desinficera hus och stötta säkra begravningar. En mycket viktig uppgift var att informera människor om riskerna med viruset.

 – Rädsla är alltid ett problem i ett ebolautbrott. Det finns en hel del missförstånd, massor av rykten och felaktig information. Och information är vad som krävs för att förstå sjukdomen och hantera epidemin, förklarar Segimon Garcia, antropolog och samordnare av Läkare Utan Gränsers hälsoteam i insatsen.

Det här är det sjunde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och experterna betraktar det som ett klassiskt utbrott, det vill säga att utbrottet skett i ett avlägset område, långt ifrån städerna.

 – De tidigare utbrotten i Kongo-Kinshasa har bromsat sig själva, eftersom de har skett i djungeln. Avstånden är större där, det är svårare med transporter och människor kan inte förflytta sig så mycket, så utbrotten och smittspridningen begränsas. Då är också risken att viruset sprids mycket mindre, säger Núria Carrera, koordinator på ebolacentret i Boende.

Förutom den geografiska faktorn begränsades epidemin i ett tidigt skede av de insatser som sattes igång.

 – Smittspårning, varningssystem och vård inleddes vid rätt tidpunkt, säger José Mas.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare