Hoppa till huvudinnehåll

Vi lämnar över vårt projekt i Kibera

Publicerad 1 juli 2017
Foto: Phil Moore
Slumorådet Kibera, Kenya.

Efter 20 år i kåkstaden Kibera, Kenya, har situationen för de boende stabiliserats. Därför lämnar vi nu över vårt projekt i Kibera till hälsomyndigheterna och andra organisationer.

Området Kibera, i Kenyas huvudstad Nairobi, är känt för att vara världens största slumområde. Vi startade vårt första projekt där 1997 för att ta itu med den rådande hivepidemin. Medan hivbehandling var tillgänglig i länder som Sverige, var det fortfarande inte tillgängligt i Kenya på grund av de höga läkemedelspriserna. Detta innebar att hivsmittade människor i Kibera bar på en dödsdom. Överallt var stigmat stort och rädsla var ännu större. Folk som levde med hiv var rädda för att dö och de som inte hade hiv var rädda för attsmittas. Utan utbildning om viruset spreds myter kring smittspridning. Vi arbetade nära samhället och människorna med att inte bara ge hivbehandling utan också behandling av tuberkulos och förespråkade en större tillgång till hivmediciner.

Under de 20 åren har vi har varit verksamma i Kibera har vi tillhandahållit antiretroviral behandling till 10 508 personer som lever med hiv och skrivit in 4 231 hivpositiva mammor för att förebygga överföring av hiv till deras barn. 3 448 personer har behandlats för tuberkulos och 20 personer för multiresistent tuberkulos (MDR-TB).

Vi har gett rådgivning och vård till 1 546 människor som utsatts för sexuellt våld, och totalt 4 254 patienter har vårdats för icke-smittsamma sjukdomar som diabetes, hypertoni, astma och epilepsi. Vi har också banat väg för flera innovativa vårdmodeller.

Situationen i Kibera har stabiliserats 

Situationen i Kibera har stabiliserats under de senaste 20 åren. Som en del av vår plan att överlämna vården i Kibera färdigställdes ett sjukhus 2013. I slutet av 2016 påbörjades processen att lämna över verksamheten till Nairobis kommunala hälsovårdssystem. De kommer nu att fortsätta att driva sjukhuset, under det första året tillsammans med Läkare Utan Gränser och därefter på egen hand. Idag bedömer vi att de lokala myndigheterna själva kan erbjuda den service Kiberas innevånare behöver. Med fler organisationer på plats, och med det utökade stödet från myndigheterna, har behovet av våra insatser drastiskt minskat. Vi kommer att finnas kvar i Nairobi men vi kommer inte att vara delaktiga i driften av sjukhuset.

För att fira vårt avslutade projekt i Kibera höll vi under lördagen den 1 juli en avskedskonsert i Kibera. Medverkade gjorde bland annat den svenske jazzmusikern Nils Landgren. Genom hans projekt Funk for Life har Nils Landgren stöttat Läkare Utan Gränser och de boende i Kibera sedan i mitten av 90-talet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare