Hoppa till huvudinnehåll

"VI MÅSTE AGERA NU"

Publicerad 24 mars 2012
Nya siffror visar att spridningen av multiresistent tbc är större än man tidigare trott.
Foto: Bithin Das
Nya siffror visar att spridningen av multiresistent tbc är större än man tidigare trott.

12 miljoner människor lever idag med tuberkulos. Nu visar siffror att spridningen av den dödligare, multiresistenta formen av sjukdomen är mycket större än tidigare beräknat.

Den globala tuberkuloskrisen sammanfaller med stora brister i diagnos och behandling av sjukdomen. De befintliga diagnosverktygen och läkemedlen är föråldrade och dyra, och otillräcklig internationell finansiering kan leda till att smittan sprids ytterligare.

Oroväckande många fall

Mindre än fem procent av världens tbc-patienter får den diagnos de behöver och bara 10 procent av patienterna med multiresistent tuberkulos får behandling. I fattiga länder, där den allvarligare formen av tbc är som vanligast, är de långt färre än så.
– Överallt där vi undersöker förekomsten av resistent tuberkulos finner vi den i oroväckande omfattning. Det tyder på att aktuell statistik bara har skrapat på ytan av problemet. Samtidigt minskar givarstödet för att upptäcka och behandla multiresistent tuberkulos, säger vår ordförande Unni Karunakara.

Smittar direkt

I norra delen av Uzbekistan, i Centralasien, fick 65 procent av de patienter vi behandlade förra året diagnosen multiresistent tuberkulos. Det är ett enormt antal även i ett globalt perspektiv och ett tecken på att den resistenta formen av tbc inte bara uppkommer av felaktig behandling av tuberkulos – den smittar också direkt.
I Sydafrika, där förekomsten av tuberkulos är en av de högsta i världen, har vi sett en ökning av tbc-diagnoserna med över 200 procent per månad efter införandet av ett nytt snabbtest. Av de bekräftade tbc-patienterna var 13 procent resistenta mot läkemedlet rifampicin, ett av de mest effektiva som finns för behandling av tuberkulos.

Finansieringskris

I Myanmar har än så länge bara drygt 300 patienter av totalt 9 300 årliga patienter med multiresistent tuberkulos fått behandling. När Globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria ställde in sin elfte finansieringsrunda i december förra året innebar det ett allvarligt hot mot den femårsplan för att nå ytterligare 10 000 personer som lever med multiresistent tuberkulos i Myanmar. I flera andra länder undergrävs planerna på att utöka testning och behandling.

Världen får inte blunda

Vi uppmanar nu regeringar, internationella givare och läkemedelsbolag att bekämpa spridningen av resistent tuberkulos med ny finansiering och nya insatser för att utveckla effektiva och prisvärda diagnosverktyg och läkemedel.
– Vi behöver nya läkemedel, ny forskning, nya behandlingsprogram och ett nytt engagemang från internationella givare och regeringar för att ta itu med denna dödliga sjukdom. Först då kommer fler människor att testas, behandlas och botas. Världen kan inte längre luta sig tillbaka och ignorera hotet från multiresistent tuberkulos. Vi måste agera nu! säger Unni Karunakara.
Enligt WHO är tuberkulos den näst vanligaste dödsorsaken i världen idag. Globala fondens nedskärningar gör att inga nya pengar kommer betalas ut innan 2014, vilket gör det omöjligt för många fattiga länder att göra omfattande insatser mot epidemin.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare