Hoppa till huvudinnehåll

VI MÅSTE FÖRBÄTTRA DE HUMANITÄRA INSATSERNA I VÄRLDENS KRISER

Publicerad 7 juli 2014
Alla som är en del av det internationella hjälpsystemet behöver förbättra sina insatser visar rapporten Where Is Everyone. FOTO: Robert Höglund
Alla som är en del av det internationella hjälpsystemet behöver förbättra sina insatser visar rapporten Where Is Everyone. FOTO: Robert Höglund

Läkare Utan Gränser är en organisation som har lång erfarenhet av arbete med medicinska humanitära hjälpinsatser och som samtidigt är väl medvetna om dess begränsningar och brister. Humanitära hjälpinsatser räddar många människors liv, men mer kan och bör göras. Vi släpper nu rapporten Where Is Everyone, om humanitära insatser i aktuella kriser.

Under det kommande toppmötet World Humanitarian Summit 2016 samlas internationella branschexperter för att se över framtida strukturer och finansiering av humanitärt arbete. Inför detta möte publicerar Läkare Utan Gränser en rapport som belyser några viktiga aspekter av humanitära akutinsatser.

Rapporten är resultatet av en omfattande litteraturstudie och 136 intervjuer med hjälparbetare från FN, internationella hjälporganisationer och forskare under de senaste två åren. Tre fallstudier om Sydsudan, Kongo-Kinshasa och Jordanien ger en bild av hjälpsystemets förmåga till insatser i akutsituationer.

Innehållet i rapporten är en obekväm läsning för alla som är en del av det internationella hjälpsystemet. Den lyfter också fram områden i Läkare Utan Gränsers egna insatser som behöver förbättras. Resultaten stöds av både externa och interna utvärderingar av vårt arbete i Maban och Yida i Sydsudan.

Rapporten belyser brister i det humanitära hjälpsystemet som helhet. Vi tycker att det är viktigt att ge en verklighetsenlig bild av insatserna i geografiska områden och gentemot befolkningsgrupper som är svåra att nå, men ofta i stort behov av hjälp. Syftet med rapporten är att initiera en intern diskussion inom Läkare Utan Gränser och andra externa aktörer, samt FN och givare, för skapa en dialog kring hur vi kan förbättra våra insatser.

Vi organiserar möten - offentliga och privata - runt om i världen för att sätta dessa frågor på agendan. Vi kommer att fortsätta att utvärdera humanitära insatser i aktuella kriser – både med fokus på vårt eget arbete och på det internationella hjälpsystemet – och publicera resultaten för att bli bättre på det vi gör. Rapporten har även publicerats på tidningen The Guardians hemsida.

Här kan du ladda ned rapporten som är skriven på engelska.

Kommentera och diskutera

Om du är intresserad av detta ämne, det finns mer information om Läkare Utan Gränsers syn på internationella insatser och relationen till andra organisationer:

Läkare Utan Gränser och hjälpsystemet (på engelska)
Humanitära insatser i akutsituationer (på engelska)

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare