Hoppa till huvudinnehåll

VI TVINGAS LÄMNA TIOTUSENTALS PATIENTER I Myanmar

Published 1 mars 2014
En aidspatient får vård på en öppenvårdsmottagning i Kachin, en av de stater i Myanmar där Läkare Utan Gränser tvingas upphöra med sin verksamhet.
En aidspatient får vård på en öppenvårdsmottagning i Kachin, en av de stater i Myanmar där Läkare Utan Gränser tvingas upphöra med sin verksamhet.

Regeringen i Myanmar har beordrat den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser att upphöra med all verksamhet i landet. Sektionen ansvarar för många viktiga projekt i landet. Vi är djupt chockade över detta ensidigt tagna beslut och mycket bekymrade att vi inte längre kan behandla tiotusentals patienter.

Den 27 februari fick den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser en skriftlig order från regeringen i Myanmar att upphöra med all verksamhet i landet. Regeringens beslut kommer att få förfärliga konsekvenser för många människor. Sedan i fredags får 30 000 hiv- och aidspatienter och mer än 3 000 tuberkulospatienter inte längre den vård och de livräddande mediciner de behöver. För första gången under de 22 år vi har varit verksamma i Myanmar tvingades vi stänga våra kliniker och hälsoinrättningar i delstaterna Rakhine, Shan och Kachin.

I Rakhine kan vi inte längre erbjuda primärvård till tiotusentals människor som bor i internflyktingläger och i isolerade byar. Vi kan dessutom inte längre skicka vidare patienter till sjukhus, akutmottagningar och statliga hälsoinrättningar eller erbjuda hjälp med familjeplanering, mödra- och barnavård.

Det finns ingen annan medicinsk, humanitär organisation som arbetar så omfattande i landet som Läkare Utan Gränser. Vi har den erfarenhet och infrastruktur som krävs för att erbjuda sjukvård för at rädda liv.

Under de mer än två decennier som vi har varit på plats i Myanmar har Läkare Utan Gränser visat att vi behandlar alla människor som behöver vård – oavsett ras, religion, kön, sjukdom eller politisk tillhörighet. Våra insatser styrs av medicinsk-etiska principer, och av neutralitet och opartiskhet.

Sedan 2004 har Läkare Utan Gränser behandlat över en 1,2 miljoner malariapatienter enbart i delstaten Rakhine där sjukdomen är mycket utbredd. För malaria, liksom hiv/aids och tuberkulos, existerar inga etniska gränser.

Vår holländska sektion för diskussioner med regeringen i Myanmar om att kunna återuppta vårt arbete och om att vår personal får tillstånd att hjälpa människor över hela landet.

Uppdatering 3 mars 2014

Efter dialog med regeringen i Naypyitaw fick Läkare Utan Gränser information av hälsoministern och ministern för inrikesfrågor att vi kan återuppta en del av den verksamhet som omfattas av vår ursprungliga Memorandum of Understanding (MoU). Den 3 mars kommer vi att öppna hivklinikerna och övriga projekt i Kachin, Shan och Rangoon. 
 
Detta är ett uppmuntrande beslut och vi kommer att återuppta verksamheten, men Läkare Utan Gränser är fortfarande ytterst bekymrade över ödet för tiotusentals utsatta människor i delstaten Rakhine som idag står inför en humanitär medicinsk kris. Våra kliniker i Rakhine förblir stängda sedan 27 februari då lokala myndigheter meddelade att vi tvingades avbryta vår verksamhet.
 
Innan detta beslut har Läkare Utan Gränser genomfört en rad olika aktiviteter i nio kåkstäder runtom i Rakhine, där vi behandlat alla som annars saknar tillgång till medicinsk vård. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med regeringen i Myanmar för att se till att livräddande vård fortsätter att nå dem som behöver den. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare