Hoppa till huvudinnehåll

VI UPPMANAR FN ATT HJÄLPA FLYKTINGAR I SYDSUDAN

Publicerad 9 april 2014
Flyktinglägret Tomping i Juba är översvämmat och regnsäsongen har bara börjat. FOTO: Aurelie Baumel
Flyktinglägret Tomping i Juba är översvämmat och regnsäsongen har bara börjat. FOTO: Aurelie Baumel

Regnsäsongen har startat i Sydsudan och risken för översvämningar, vattenburna sjukdomar och epidemier är överhängande i den del av FN-basen i huvudstaden Juba där 21 000 internflyktingar lever. FN (UNMISS) har vägrat att förbättra förhållandena för de som sökt skydd på basen Tomping. Vi uppmanar till omedelbara åtgärder för att rädda liv.

I samband med att stridigheterna bröt ut i december sökte tiotusentals människor skydd på FN-basen Tomping i Juba där den fredsbevarande styrkan UNMISS är belägen. Flyktingarna trängs sedan dess i ett lågt beläget område som regelbundet drabbas av översvämningar vilket kan få allvarliga hälsokonsekvenser. Trots att humanitära organisationer flera gånger uppmanat UNMISS att vidta åtgärder har FN hittills reagerat med likgiltighet. Runt 60 procent av alla patienter som söker vård på vår klinik i lägret behandlas för diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner och hudsjukdomar. 

Stefan Liljegren, projektsamordnare, beskriver situationen på plats som mycket problematisk:

 - Människor bor och sover i områden där vattennivån är hög och där det finns otroligt mycket lera. Vår största rädsla är att diarré sprider sig vidare. Ett kolerautbrott skulle få förödande konsekvenser för människorna, säger Stefan Liljegren.

Avföring blandas med flodvatten

Akutkoordinator Carolina Lopez är också orolig.

 - Det är en skam att UNMISS beslutat att inte förbättra levnadsvillkoren i Tomping, säger Carolina Lopez, akutsamordnare. När regnsäsongen började förstördes 150 latriner och avföring blandades med flodvattnet. I dagsläget delar 65 personer på en latrin. På grund av platsbrist bor människor i diken. Regnet kommer att pågå i sex månader och bli allt mer omfattande. Om förhållanden i lägret inte förbättras kommer konsekvenserna, som redan i dag är katastrofala, att bli livshotande. Flyktinglägret måste omedelbart flyttas till ett torrare område, permanent eller tillfälligt, säger Carlina Lopez.

FN:s plan att flytta lägret till en lämpligare plats försenades av byråkratiska skäl och har nu blivit orealistisk. Av oförklarliga skäl har FN vägrat gå med på vårt och andra organisationer förslag att flytta Tomping till en plats inne på basen där risken för översvämning är betydligt mindre.

"Lägret riskerar att förvandlas till en dödsfälla"

UNMISS-chefen Hilde Johnson sade själv i början på april att Tomping-lägret ”riskerar att förvandlas till en dödsfälla". Hon meddelade då att lägret kommer att stängas i maj. De senaste fem veckorna har dock bara 1 118 invånare flyttats och med den pågående regnperioden är det nu för sent att flytta hela lägret. Varför inte bättre lämpade delar av FN-området utnyttjas under tiden är obegripligt.

- De säger att det inte finns tillräckligt utrymme i Tomping. Detta är ett oacceptabelt argument, när det finns torra parkeringsplatser och förvaringsutrymmen på andra sidan taggtråden, säger Carolina Lopez.

Många som bor i lägret har uppgett att de inte vill flytta till den föreslagna UNMISS-basen i utkanten av Juba, "Juba House", eftersom de skulle känna sig mindre trygga där. Vi uppmanar UNMISS att en eventuell flytt måste vara frivillig.

Eftersom Tomping är beläget i huvudstaden och därmed lättillgängligt har det blivit det mest synliga exemplet på vikten av att FN anpassar sina insatser efter de befintliga behoven. Men även på andra håll i Sydsudan finns det hundratusentals flyktingar. Tiotusentals av dessa har sökt skydd på andra UNMISS-baser där vi har noterat bristande förberedelser inför de kommande översvämningarna. I staden Malakal visar till exempel våra undersökningar tecken på en alarmerande dödlighet bland flyktingar, samtidigt som det görs väldigt lite för att förbättra situationen.

Problem i många läger

I Minkamman, som snarare är ett öppet läger än ett FN-område, lever runt 82 000 människor som har flytt striderna i Bor under fruktansvärda förhållanden. Vi driver fyra kliniker och genomför 2 000 behandlingar per vecka. Bristerna i de sanitära förhållandena är mycket oroande och det finns risk att vattenburna sjukdomar sprids. Eftersom regnperioden närmar sig blir det allt mer brådskande att vidta åtgärder. Bristen på flexibilitet inom FN-systemet har lett till att de planer på förbättringar som gjorts inte har genomförts eftersom det praktiskt taget inte finns någon infrastruktur.

- Den 18 mars rapporterade FN-styrkorna i Sydsudan till FN:s säkerhetsråd att ’skydd av civila’ måste prioriteras, säger Jerome Oberreit, vår internationella generalsekreterare.

- Vi uppmanar FN: s ledning att komma ihåg att skydd innebär mer än att bara samla människor i ett bevakat område. Levnadsförhållandena måste uppfylla vissa grundläggande villkor och därför krävs nu snabba och pragmatiska åtgärder. Människor måste vara skyddade både från våld och från sjukdomar.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare