Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Det här är svenska Läkare Utan Gränsers styrelse 2016/17. 

STYRELSE

Katrin Kisswani, ordförande
Invald år: 2013

Katrin Kisswani är sjuksköterska och läser för närvarande en masterutbildning i Humanitarian Action vid Uppsala universitet.

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Katrin Kisswani ingick i Läkare Utan Gränsers akutpool mellan 2009 och 2013. Hon har arbetat bland annat i Jemen, Filippinerna, Haiti, Etiopien, Libanon, Sydsudan och med syriska flyktingar i Turkiet.

Sophie Graner, vice ordförande
Invald år: 2015

Sophie Graner är förlossningsläkare och ST-läkarchef på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon skrev sin avhandling om mödrahälsovård i Vietnam i samarbete med Hanoi Medical School. 
 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Sophie Graner gjorde sitt första uppdrag för Läkare Utan Gränser 2001 i Sydsudan. Totalt har Sophie gjort fyra uppdrag varav det senaste var i Afghanistan i april 2015. Sophie har suttit i styrelsen tidigare, åren 2001 till 2006, då som sekreterare och vice ordförande.

Anna Bergström, sekreterare
Invald år: 2016

Anna Bergström är biträdande verksamhetschef för verksamhetsområde särskilda boenden inom Karlskrona kommuns äldreförvaltning. Hon har tidigare arbetat som HR-specialist.

Uppdrag för Läkare utan Gränser: Anna Bergström har arbetat som HR-koordinator i fält sedan 2012. Hon har gjort uppdrag i Uzbekistan, Tadjikistan, Pakistan och Centralafrikanska Republiken. 

Andreas Häggström, kassör
Invald år: 2016

Andreas Häggström är civilingenjör och civilekonom. Han arbetar som konsult och projektledare inom telekom-industrin.

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Andreas Häggström har sedan 2006 gjort sex uppdrag för Läkare utan Gränser som logistiker och projektansvarig i Sudan, Pakistan, Nigeria och Etiopien. 

Ingrid Maria Johansen, styrelsemedlem
Invald år: 2015

Ingrid Maria Johansen arbetar för en organisation baserad i Amsterdam inriktad på kapacitetsuppbyggnad av afrikanska parlament. Hon arbetade även på Läkare Utan Gränsers kontor i Amsterdam under ebolakrisen som ansvarig för emergency pool. 
 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Ingrid Maria Johansen har gjort 7 uppdrag med totalt 52 månader i fält och arbetat som bland annat projektkoordinator och finansiell koordinator i Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Turkmenistan, Uzbekistan och Burma. 

Mikael Mangold, styrelsemedlem
Invald år: 2016

Mikael Mangold har doktorerat vid Chalmers - Vatten Miljö Teknik. Han har arbetat med, och driver projekt inom: sätt att hindra spridning av vattenburna sjukdomar, forskning i fält samt flyktingprojekt

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Mikael Mangold har gjort uppdrag i Sydsudan, Filippinerna och Grekland, då har han arbetat som vatten- och sanitetsingenjör.

Monika Oswaldsson, styrelsemedlem
Invald år: 2010, sekreterare mellan 2011-2013, ordförande mellan Sverige 2013-2015. Vice ordförande i Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel, Belgien, 2013-2015.

Monika är legitimerad psykolog med specialisering inom trauma och organisationspsykologi. Hon har främst arbetat med krishantering och trauma samt ledarskap och organisationsutveckling.

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Monika Oswaldsson har arbetat med psykisk ohälsa i flyktingläger, konfliktområden, naturkatastrofer samt urbana våldsamma slumområden bland annat i Sydsudan och Haiti.

Hélène Lorinquer, styrelsemedlem
Invald år: 2015

Helene Lorinquer har arbetat för Läkare Utan Gränser i 15 år och är nu rådgivare till generalsekreteraren på huvudkontoret i Bryssel. Där jobbar hon med bland annat frågor kring ledning, struktur och krisberedskap. Helene har även arbetat som kommunikation- och insamlingsansvarig i Bryssel. 
 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Helene har gjort ett längre uppdrag i Indonesien och även flera korta kommunikationsuppdrag.

Adam Thomas, styrelsemedlem
Invald år: 2014

Adam Thomas är områdeschef för kirugi, ögon /öron på Jämtlands läns landsting. Han har tidigarearbetat för Big Lottery Fund i Skottland där arbetade som rådgivare för välgörenhetsorganisationer.

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Adam Thomas har jobbat som logistiker, projektansvarig och landchef i Kongo-Kinshasa, Sudan, Sydsudan, Papua Nya Guinea, Indien, Somalia och Jemen.

Jessica Svefors, styrelsemedlem
Invald år: 2016

Jessica Svefors är legitimerad läkare sedan tre år och arbetar för närvarande som underläkare på infektionskliniken, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Jessica Svefors har arbetar som läkare i Centralafrikanska Republiken 2014 och i Niger 2015.

Luis Encinas, styrelsemedlem 
Invald år: 2015

Luis Encinas är akutsjuksköterska och har arbetat inom akutvården och på intensivvårdsavdelningar innan han började jobba för Läkare Utan Gränser. Han har även studerat epidemiologi och har snart en masterexamen i Medical Management. 
 
Uppdrag för Läkare Utan Gränser: Luis Encinas började som fältsjuksköterska år 1994 i Liberia under inbördeskriget. Sedan dess har han varit på ett flertal uppdrag och arbetat bland annat i Haiti, Afghanistan, Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Kambodja, Indien, Sudan och nyligen i länder drabbade av ebolautbrottet. Luis har haft många roller under sina år ute i fält och jobbat som projektkoordinator, landchef samt medicinsk- och akutkoordinator.