Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som psykolog

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Pina, psykolog med Läkare Utan Gränser, under en gruppsession med flyktingar på ett mottagningscenter i Italien.

Pina, psykolog med Läkare Utan Gränser, under en gruppsession med flyktingar på ett mottagningscenter i Italien. 

På många platser där vi arbetar har befolkningen genomlevt svåra händelser som krig, tortyr, konstant hot om våld, övergrepp och naturkatastrofer. I andra områden är stora delar av befolkningen hivpositiv.

Vi svarar på behoven genom att upprätta arbetslag som stimulerar hjälp till självhjälp. Vi arbetar med information och ger stöd och behandling till människor som drabbats av allvarliga reaktioner. Som psykolog arbetar du ofta med att koordinera och träna lokala assistenter eller psykologer som i sin tur utför aktiviteterna. I vissa fall håller du själv terapisessioner, antingen med hjälp av tolk eller självständigt om du behärskar språket.

KRAV psykolog i fält

  • Psykologutbildning
  • Avslutad PTP
  • Två års erfarenhet inom relevant område, till exempel:
    - barn, ungdomar
    - terapier
    - flyktingfrågor

Läs gärna våra allmänna krav för att arbeta som fältarbetare

Vi söker psykologer med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

RÖSTER FRÅN FÄLT

Psykologen Monika Oswaldsson bloggade från sitt uppdrag i flyktinglägren i Sydsudan. Psykologen Minja Westerlund bloggade från sitt uppdrag i Papua Nya Guinea och Zimbabwe.

Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!