Hoppa till huvudinnehåll

Sjuksköterska

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra sjuksköterskor tar hand om ett barn på en koleraklinik i Bweru, Kongo-Kinshasa.

En av våra sjuksköterskor tar hand om ett barn på en koleraklinik i Bweru, Kongo-Kinshasa.

Våra sjuksköterskor ger primärvård, upprättar vårdposteringar, driver näringskliniker och sjukhus, planerar och genomför vaccinationskampanjer, och organiserar mödra- och barnavårdsprogram. Utbildning av lokal medicinsk personal är en mycket viktig del i arbetet.

Eftersom en sjuksköterska på internationellt uppdrag har ett mycket större ansvar, både medicinskt, administrativt och arbetsledningsmässigt krävs att man är ordentligt trygg i sin yrkesroll och att man har erfarenhet av arbetsledning. Då många av våra projekt finns i fransktalande länder är franska en enorm tillgång.

KRAV SJUKSKÖTERSKA I FÄLT

  • Sjuksköterskelegitimation
  • Legitimation i relevant vidareutbildning (för uppdrag där vidareutbildning krävs)
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom relevant verksamhet och absolut inom somatisk slutenvård. Relevant verksamhet kan vara barn, infektion, medicin, kirurgi, ortopedi, gyn.
  • Utbildning i Health in Humanitarian Action (ombesörjs av Läkare Utan Gränser efter antagning)
  • Förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt vara innovativ och ta initiativ
  • Stresstålighet och flexibilitet
  • Pedagogisk förmåga
  • Gärna franska.
  • Gärna erfarenhet av arbetsledning.

Vi söker sjuksköterskor med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

Psykolog

Som psykolog arbetar du ofta med att koordinera och träna lokala assistenter eller psykologer som i sin tur utför aktiviteterna.

Barnmorska

Våra barnmorskor har ofta en ledande funktion i det dagliga samarbetet med hälsovårdsmyndigheter och lokala barnmorskor.

Gynekolog/obstetriker

Som gynekolog/obstetriker arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och utför kejsarsnitt, tar hand om kvinnor som blivit våldtagna och undervisar lokalt anställd personal.

Kirurg

Kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå.

Narkosläkare

Narkosläkare behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder – en till tre månader, och arbetet innebär oftast mest allmänkirurgi.

Narkossjuksköterska

Till några kirurgiska projekt kan du åka som narkossjuksköterska under förutsättning att du har många års erfarenhet av all typ av anestesi.

Pediatriker

Barn drabbas ofta hårdast av krissituationer som svält, epidemier och väpnade konflikter. En stor del av våra patientgrupper utgörs därför av barn.

Farmaceut

Som farmaceut för Läkare Utan Gränser har du ett stort ansvar för all hantering av läkemedel samt medicinskt material och utrustning.

Biomedicinsk analytiker

Som biomedicinsk analytiker i fält för Läkare Utan Gränser har du ansvar för att organisera all laboratorieverksamhet i ett medicinskt projekt. 

Läkare

Att arbeta som läkare i fält innebär till stor del planering, genomförande och utvärdering av medicinska program, handledning, samt genomförande av epidemiologiska undersökningar. I vissa projekt är arbetet mer kliniskt. 

Sjukgymnast

Vi har få fasta positioner för sjukgymnaster. Men i vissa situationer ökar behovet i fält och därför finns möjligheten att ingå i en sjukgymnastpool för att kunna åka ut på kort varsel vid behov.