Hoppa till huvudinnehåll
Sortera: Nyast | Äldst | Relevans

Din sökning gav 9 träffar

  Publikation

  Direkt nr 4 2008 - hiv en sjukdom att leva med

  Fortfarande väntar människor världen över på att få tillgång till hivläkemedel. Trots åratal av kamp för allas rätt till behandling, och trots att priserna på de vanligaste hivläkemedlen sjunkit med 99 procent är det bara 30 procent av alla som är i behov av behandling som har tillgång till den.

  Nyheter från fältet

  AKUT UNDERNÄRING FORTSÄTTER ATT VARA EN BORTGLÖMD KRIS

  Omvärlden. Den världsomspännande livsmedelskrisen har väl knappast undgått någon. Sedan oktober 2007 har matpriserna ökat med i snitt 40 procent. FN:s livsmedelsorgan FAO har identifierat 36 länder där utbredd svält hotar den redan fattiga befolkningen, merparten finns i Afrika.

  Nyheter från fältet

  LIVSVIKTIGT ATT SKILJA PÅ MILITÄRA OCH HUMANITÄRA INTRESSEN

  Svar till Försvarsmakten. Flera personer har reagerat på likheterna mellan Försvarsmaktens senaste rekryteringskampanj och Läkare Utan Gränsers kampanj för att rekrytera icke-medicinsk personal som inleddes under 2007. Försvarsmakten avfärdar det hela som ett kul sammanträffande.

  Publikation

  Direkt nr 2 2008 - Humanitära behov i våldets spår

  Det här numret av Direkt handlar om våld och om vad Läkare Utan Gränser gör för att bistå människor som utsätts för våld. Följ med till slummen i Haitis huvudstad Port-au-Prince där vardagen präglas av gängvåldet. 

  Nyheter från fältet

  REGERINGAR MÅSTE SÄTTA PATIENTERNAS BEHOV FÖRST!

  Denna vecka har regeringsrepresentanter från världens hälsoministerier, bland dem representanter från det svenska socialdepartementet, chansen att ändra systemet för forskning och utveckling av läkemedel. Debattartikel publicerad i Regionalpress.

  Nyheter från fältet

  FORSKNING FÅR INTE VARA BEROENDE AV HÖGA LÄKEMEDELSPRISER

  En tredjedel av världens befolkning har inte tillgång till de läkemedel som de behöver. Brist på forskning och utveckling av läkemedel mot sjukdomar som främst drabbar fattiga och höga läkemedelspriser, är två av huvudskälen till denna alarmerande situation. Debattartikel publicerad i Sydsvenska Dagbladet.

  Nyheter från fältet

  BRIST PÅ KUNSKAP HOTAR FRAMGÅNGSIKT SVENSKT BISTÅND

  Sverige har ett stort engagemang för världens fattigaste. Vi tillhör de länder som avsätter störst andel av statsbudgeten för bistånd. Regeringens önskan är att stärka vårt internationella engagemang och göra biståndet mer resultatinriktat. En målsättning som hänger på att det finns svenskar med kunskap och erfarenhet av arbete i låginkomstländer. Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

  Nyheter från fältet

  UTBILDNING NYCKELN TILL FRAMGÅNGSIKT BISTÅND

  Ökad krisberedskap, mer samverkan mellan civila och militära aktörer och en satsning på svensk expertis i internationella organ som FN och EU. Det är regeringens recept på ett effektiviserat bistånd. Samtidigt skär man ner på specialistutbildningar för fältpersonal. Men bristen på kunskap får konsekvenser, varnar Läkare Utan Gränser.

  Publikation

  Direkt nr 1 2008 - Civil-militär samverkan

  Det här numret av Direkt handlar om problematiken kring civil-militär samverkan. Vi har också besökt Tchad, där den senaste tidens stridigheter gör tillvaron ännu mer oviss för de hundratusentals flyktingarna.