Hoppa till huvudinnehåll
Sortera: Nyast | Äldst | Relevans

Din sökning gav 1747 träffar

  Rapporter och forskning

  CHECHNYA: Trauma of On-going War

  2006

  Rapporten undersöker levnadsvillkor och hälsa för internflyktingar i Tjetjenien och Ingusjien. Resultatet visar på en traumatiserad befolkning som lever under oacceptabla villkor, ofta med rädsla för sina egna liv.

  Rapporter och forskning

  BURUNDI: A Population Deprived Healthcare

  2015

  För att förbättra tillgången till vård i Burundi, ett land som genomlevt ett långt inbördeskrig, genomförde vi en hälsostudie i landet mellan november 2003 och januari 2004.

  Rapporter och forskning

  DR CONGO: No Joy, No Peace Of Mind

  2015

  I den här rapporten uppmärksammas de fruktansvärda medicinska, psykosociala och socio-ekonomiska konsekvenserna av sexuellt våld i östra Kongo-Kinshasa.

  Rapporter och forskning

  LIBERIA: Liberian Stories

  2015

  Oprovocerat våld, sexuella övergrepp och splittrade familjer har varit en del av vardagen för befolkningen i Liberia under de senaste tio åren. I denna rapport lyfter vi fram de inhumana levnadsvillkoren för befolkningen.

  Rapporter och forskning

  CHECHNYA: Left Without A Choice

  2015

  Under sommaren 2002 informerades tjetjenska flyktingar bosatta i läger i Ingusjien om att lägren skulle stängas och att de var tvungna att återvända till Tjetjenien. Lägren stängdes sedan ett efter ett och flyktingarna lämnades till sitt öde.

  Rapporter och forskning

  DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

  Försummade sjukdomar fortsätter att orsaka betydande sjuklighet och dödlighet i utvecklingsländerna. Som ett svar på detta lanserades det internationella initiativet DNDi med syfte att utveckla mediciner mot försummade sjukdomar.

  Rapporter och forskning

  Databas för forskningsartiklar

  I vår internationella databas ”MSF Field Research” finns alla våra artiklar och studier samlade och tillgängliga i fulltext utan kostnad.