Hoppa till huvudinnehåll

Bidra med er expertis

Swecos projekt för vatten och sanitet i Sydsudan
Swecos anställda kan ta tjänstledigt för att åka med oss ut i fält och vi får ta del av personalens värdefulla kompetens.

Sweco erbjuder sin personal möjligheten att ta tjänstledigt för att kunna åka ut i fält med Läkare Utan Gränser. Företaget har sedan 2009 bidragit med både personal och pengar till Läkare Utan Gränsers verksamhet. Sweco har bred expertis inom teknik, arkitektur och miljö, och såväl ingenjörer som arkitekter och projektledare kan bidra med sin kunskap på plats. Flera medarbetare från Sweco har under åren fått tjänstledigt för att åka ut i fält.

– Det arbete som Läkare Utan Gränser utför är en oerhörd hjälp i de humanitära katastrofer som just nu äger rum runt om i världen. Erfarenheterna från fält är en värdefull kompetensutveckling både för oss som företag och för den enskilda medarbetaren, säger Åsa Bergman, VD Sweco Sverige.

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2018 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 84.6%
  • Insamlingskostnader 12.7%
  • Administrativa kostnader 2.7%