Hoppa till huvudinnehåll

Testamenten: Frågor och Svar

Tack vare testamenten kan vi hjälpa människor världen över som till exempel drabbats av krig eller naturkatastrofer. Människor som i sin tur kan hjälpa sin familj, sin by, sitt land och världen till en bättre framtid.

När bör jag skriva mitt testamente?

Många som kontaktar oss om testamenten gör det för att de har fått anledning att tänka på vad som händer när livet tar slut. Men egentligen borde vi alla skriva ett testamente. Det är ett sätt att se till att det vi lämnar efter oss fördelas som vi vill. Du kan alltid ändra ditt testamente och det kan du göra hur många gånger du vill.

Vem kan hjälpa mig med mitt testamente?

Du kan skriva testamentet själv om du vill, bara du skriver under testamentet i närvaro av två vittnen. Dessa två personer bevittnar att detta verkligen är din vilja. Mer om vad testamentet ska innehålla kan du läsa här. För att säkert veta att ditt testamente är giltigt är det bra att rådfråga en sakkunnig. Banken har ofta jurister som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta en advokatbyrå eller en begravningsbyrå.

Betalar ni skatt på ett arv?

Nej, arvsskatten är numera avskaffad. Läkare Utan Gränser är dessutom befriade från kapitalvinstskatt. Det betyder att hela beloppet går till organisationen när vi ärver och säljer fastigheter, bostadsrätter eller värdepapper.

Hur förvarar jag mitt testamente?

Det bästa sättet att förvara ett testamente är i ett bankfack. Gör en anteckning eller spara en kopia hemma som talar om var originalet finns. Vissa begravningsbyråer tar också emot testamenten för förvaring. När personen i fråga går bort skickas en kopia till boutredaren som i sin tur kontaktar Läkare Utan Gränser. Vi välkomnar alltid den som planerar att skriva sitt testamente att direkt ta kontakt med oss. Det blir en bekräftelse på att gåvan är din vilja, om den av någon anledning blir ifrågasatt i framtiden. Du kan också få svar på dina frågor och löpande information om vårt arbete.

Kan man testamentera fastigheter och värdepapper till Läkare Utan Gränser?

Ja, det kan man. Eftersom vi är en ideell organisation är vi befriade från kapitalvinstskatt. Väljer man att testamentera sin fastighet till oss betyder det att vi får hela beloppet vid försäljning. När vi ärver värdepapper säljer vi dem direkt och betalar inte heller då någon skatt på vinsten. Detta förutsätter att den som testamenterar inte skriver att kvarlåtenskapen ska säljas och att försäljningslikviden ska tillfalla organisationen eftersom dödsboet då måste betala kapitalvinstskatt.

Är det vanligt att organisationer som Läkare Utan Gränser skrivs in i testamenten?

Vi har märkt att allt fler väljer att skriva in oss i sina testamenten. Varje år ser vi att den totala summan vi får in från testamenten ökar. Det är viktiga gåvor som gör att vi kan göra livet bättre för många människor.

Vad och hur mycket/lite kan man testamentera?

Du kan testamentera en specifik summa, stor eller liten, eller en specifik ägodel, som en bostadsrätt eller en fond. Du kan även välja att ge en andel av din kvarlåtenskap. Det kan handla om allt från till exempel tio procent till att vi ärver hela kvarlåtenskapen. Varje krona gör skillnad!

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor kring ditt testamente:

Marita Fernstedt: testamente@lakareutangranser.se / 010-199 32 22

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2017 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 87,8%
  • Insamlingskostnader 9,9%
  • Administrativa kostnader 2,3%

Fler gåvor

Rädda liv med en minnesgåva

Om du har förlorat någon som betytt mycket för dig kan du ge en minnesgåva och låta livet gå vidare för en annan människa. När du skänker en minnesgåva får du ett minnesblad att lämna vid begravningen.

Ge bort en gratulationsgåva

Ge bort en gratulationsgåva som present och rädda liv oavsett om den skänks som dopgåva, bröllopsgåva eller högtidsgåva.

Rädda liv med SMS

Bli månadsgivare med din mobiltelefon. Rädda liv och lindra nöd med ett SMS. Där det händer.

Starta en egen insamling!

Att samla in pengar och sprida information om vårt arbete är en mycket viktig del av det vi gör och vi vill gärna välkomna dig att hjälpa till.

Gåvor från Stiftelser räddar liv

För att kunna rädda liv och lindra nöd är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Tack vare er är vårt arbete möjligt.

Engagera dig

Starta en egen insamling!

Att samla in pengar och sprida information om vårt arbete är en mycket viktig del av det vi gör och vi vill gärna välkomna dig att hjälpa till.

Bidra med er expertis

Sweco erbjuder sin personal möjligheten att ta tjänstledigt för att kunna åka ut i fält med Läkare Utan Gränser.

Pluggannonser

Pluggannonser kan fritt användas i tidningar, magasin och på internet, när utrymme och möjlighet ges.