Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingläger i Tanzania

Nyanlända flyktingar i flyktinglägret i Nyarugusu, Tanzania, köar för att få mat.
Foto: Eveline Meier

Fakta Tanzania

  • Befolkning: 55,6 miljoner
  • Huvudstad: Dar es Salam
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1993
  • Antal anställda 2016: 193

I Tanzania arbetar Läkare Utan Gränser med att hjälpa den enorma mängden flyktingar som finns i flera läger. De flesta har kommit från grannlandet Burundi.

I januari tog regeringen i Tanzania på nytt ett beslut som innebar att nytillkomna flyktingar från Burundi inte garanterades flyktingstatus utan att en individuell prövning måste ske i varje enskilt fall. 

Trots att antalet nyanlända minskade under året fanns fortfarande drygt 315 000 flyktingar i de tre lägren Nyarugusu, Mtendeli och Nduta. 80 000 av dem hade flytt från Kongo-Kinshasa.  

Vårt arbete i Nyarugusu 

Under 2017 har Läkare Utan Gränser funnits på plats i lägren Nyarugusu och Nduta. I Nyarugusu har vi bland annat en akutmottagning med 40 sängplatser. Våra team såg till att det fanns vatten och acceptabla sanitära förhållanden. Vi hade malariakliniker och gav stöd vid psykisk ohälsa. I slutet av maj hade vi fasat ut alla aktiviteter i Nyarugusu och överlämnat en del av medicinsk utrustning till Röda Korset i Tanzania. 

Vårt arbete i Nduta 

Nduta-lägret hade vid årets slut fördubblat den beräknade kapaciteten och här stod vi för det mesta av vården. Våra team drev ett sjukhus med 175 sängplatser, sex vårdcentraler och en rad andra aktiviteter. Sjukhuset hade bland annat en barn- och mödravårdsavdelning, en akutmottagning och behandling av undernäring. Andra insatser var behandling av hiv, malaria och tuberkulos. 

Malaria var det största medicinska problemet i lägret och gällde omkring en tredjedel av alla patientbesök och vi delade ut tusentals myggnät i högriskområden. Särskilt många fall inträffade under regnperioden, trots förebyggande arbete och snabb tillgång till diagnos och behandling. Antalet patienter med diarréer och hudsjukdomar var fortsatt högt till följd av enkla levnadsförhållanden och bristande hygien i vissa delar av lägret. 

Efter att ha bott länge i lägret under osäkra förhållanden och med oro inför framtiden var många flyktingar i behov av vård för psykisk ohälsa, depression, ångest och psykosomatiska besvär. Under året ökade på sjukhuset också antalet patienter med akuta psykiska problem.

2017 i siffror:

  • 445 000 patientbesök i öppenvård
  • 6400 förlossningar 
  • 179 000 fick behandling mot malaria 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 19 december 2018.