Hoppa till huvudinnehåll

Lesotho

I Lesotho arbetar vi med att förbättra tillgången till mödravård, familjeplanering samt behandling av hiv.
I Lesotho har vi arbetat med att förbättra tillgången till mödravård, familjeplanering och att behandla patienter med hiv. Efter att ha varit verksamma i Lesotho i nästan tio år har vi nu lämnat över alla projekt till landets hälsovårdsmyndigheter.
Foto: Lee Butler/MSF

Läkare Utan Gränser har arbetat i Lesotho sedan 2006.

Efter att ha varit verksamma i Lesotho i nästan tio år har nu Läkare Utan Gränser lämnat över alla projekt till Lesothos hälsovårdsmyndigheter.

Varför arbetade vi i Lesotho?

  • Barn- och mödravård

Lesotho är ett bergigt otillgängligt land med få vägar. För många människor i Lesotho är tillgången till vård begränsad på grund av kostnaden för att ta sig till vårdinrättningar. Det är också brist på utbildad vårdpersonal.

Under de år vi arbetat i Lesotho har vi framför allt inriktat oss på att ge kvinnor gratis mödravård, på familjeplanering och behandling av hiv. I Lesotho är hiv mycket vanligt – 27 procent av gravida kvinnor har hiv. Eftersom många dessutom har tuberkulos bidrar detta till den höga mödradödligheten.

Vid St Joseph’s distriktsjukhus i Roma har vi arbetat med familjeplanering och vård före och efter förlossning. Under 2015 stod vi för alla kostnader och antalet kvinnor som födde barn där ökade med 45 procent. Varje månad föddes i genomsnitt 130 barn. Vi var också verksamma vid sex vårdcentraler och tre kliniker i det avlägsna Semonkong.

UNICEF har nu tagit över kostnaderna för att kunna ge kostnadsfri mödravård på St Joseph’s sjukhus och vi fortsätter att tala för en lansering av kostnadsfri mödravård i hela Lesotho.

Behandling av HIV och tuberkulos

Vi har också utbildat och stöttat lokal personal att behandla patienter som bär på både hiv och tuberkulos. Lokala rådgivare och hälsoarbetare har initierat och följt upp behandling med ARV (där antiretrovirala läkemedel ingår). Fler patienter har testats med den metod som innebär att man mäter virusmängden i blodet. Lekmän tränades i att hjälpa och stötta patienterna att förstå vikten av att fullfölja behandlingen. Resultatet är positivt. Då vi lämnade över projektet hade virusmängden minskat hos mer än 80 procent av ARV-patienterna.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.