Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Mauretanien

I Mauretanien ger vi grundläggande sjukvård och gör akutinsatser. Bland annat för flyktingar från Mali.
Foto: Nyani Quarmyne

Fakta Mauretanien

  • Befolkning: 3,6 miljoner
  • Huvudstad: Nouakchott
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här. 1994 
  • Antal anställda 2017: 394 

I östra Mauretanien, nära gränsen till Mali, arbetar Läkare Utan Gränser med att hjälpa flyktingar och lokalbefolkningen. Det gäller såväl basal sjukvård som stöd vid psykisk ohälsa.

Sedan 2012, då oroligheter bröt ut i Mali, har tusentals flytt till Mauretanien för att söka skydd. Många av dem bosatte sig i lägret i Mbera, nära gränsen mellan de två länderna. Trots en fredsuppgörelse 2015 valde många flyktingar att stanna kvar i lägret eftersom situationen fortfarande kändes osäker. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fanns i slutet av 2017 fortfarande 52 000 flyktingar i lägret. 4 000 hade tillkommit under året.

Vi arbetar med akut och primär hälso- och sjukvård för att hjälpa både flyktingar och boende i de närliggande byarna Bassikounou och Fassala. Under 2017 hade vi 200 000 patientbesök, samt erbjöd vård av nyfödda och familjeplanering. Vi behandlade kroniska sjukdomar, infektioner och undernäring. Våra team utförde 408 kirurgiska ingrepp, inklusive kejsarsnitt. Vi gav flyktingar psykiskt stöd och psykologhjälp i över 700 fall.

I slutet av året byggde vi upp en förlossningsenhet på en vårdcentral i Barkéol, Assabaregionen i södra Mauretanien, och donerade också utrustning dit.

2017 i siffror:

  • 2 200 förlossningar, varav
  • 120 kejsarsnitt
  • 400 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 december 2018.