Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Mauretanien

I Mauretanien ger vi grundläggande sjukvård och gör akutinsatser. Bland annat för flyktingar från Mali.
Foto: Nyani Quarmyne

Fakta Mauretanien

  • Befolkning: 3,6 miljoner
  • Huvudstad: Nouakchott
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här. 1994 
  • Antal anställda 2017: 273 

Under 2018 har Läkare Utan Gränser fortsatt att ge akut medicinsk vård till flyktingar från Mali som tagit sig över gränsen till Mauretanien, som ligger i Västafrika. 

Vi återvände till Mauretanien 2012 då tusentals människor flydde dit på grund av konflikter i norra Mali. De sökte skydd i lägret i Mbera, på gränsen mellan länderna. I lägret bor fortfarande mer än 50 000 flyktingar. Trots att en fredsuppgörelse undertecknades 2015 är situationen i Mali osäker och många vill därför inte återvända hem.

Våra team ger boende i lägret omfattande medicinsk hjälp. Där ingår bland annat vård före och efter förlossning, familjeplanering, behandling av kroniska sjukdomar och av infektioner och hjälp vid undernäring. Vi gav också vård i näraliggande samhällen, i städerna Bassikounou, Fassala och Koutiala.

Vi drev också en vaccinationskampanj i distriktet för att skydda barn som inte fyllt fem år, och även kvinnor, mot de vanligaste barnsjukdomarna. I slutet av september hade vi vaccinerat mer än 7 000 barn och 18 000 kvinnor mot mässling, difteri, stelkramp, polio och tuberkulos.

Situationen i Mbera och näraliggande distrikt förblir osäker och därför krävs en långsiktig strategi med fokus på att utveckla ett hållbart sjukvårdssystem. Av den anledningen beslöt vi i december 2018 att efter sex års akutinsatser lämna över våra aktiviteter i Mauretanien till Alliance for International Medical Action (ALIMA). Men våra akutteam är fortfarande beredda att rycka ut om så behövs.

2018 i siffror:

  • 1 170 förlossningar, varav
  • 85 kejsarsnitt
     

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 november 2019.