Hoppa till huvudinnehåll

Multirestistent tuberkulos i Vitryssland

En ung man på fängelset i Minsk, Vitryssland, får sin medicin.
Foto: Roger Job

Fakta Vitryssland

  • Befolkning: 9,5 miljoner
  • Huvudstad: Minsk
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2015
  • Antal anställda 2017: 30 

I Vitryssland stöttar Läkare Utan Gränser landets hälsovårdsmyndigheter med att behandla patienter med multiresistent tuberkulos, tbc.

Vitryssland är ett av de länder i världen med högst förekomst av multiresistent tbc enligt WHO:s senaste rapport om tuberkulos. Vi stöttar hälsovårdsmyndigheterna vid fyra vårdinrättningar, bland annat sjukhus i huvudstaden Minsk och i Volkovich. I slutet av 2017 påbörjade ett av våra team också behandling av fångar med multiresistent tbc. Då alkoholproblem är den största riskfaktorn för att inte fullfölja behandlingen undersöker våra team hur man med nya metoder ska kunna hantera detta.

I slutet av året stod 59 patienter med multiresistent tbc under behandling med två nya läkemedel, bedaquiline och/eller delamanid. Projektet ingår i den stora läkemedelsstudien End TB, som omfattar mer än 15 länder. Målet är att ta fram en effektivare behandling som innebär kortare tid och med färre biverkningar. Sedan augusti 2015 har 81 patienter i Vitryssland tagits med i studien, 31 av dem under 2017. I slutet av december fick vi godkännande att rekrytera patienter till en klinisk forskningsstudie, TB PRACTECAL.

2017 i siffror

  • 31 patienter påbörjade behandling av multresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 14 januari 2019.