Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa i NAURU

En patient får hjälp i Läkare Utan Gränsers projekt för psykisk ohälsa i Nauru
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Nauru

  • Befolkning: 13 000
  • Huvudstad: Yaren
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2017
  • Antal anställda 2017: 2

 

I november 2017 började Läkare Utan Gränser erbjuda psykologiskt och psykiatriskt stöd i det lilla ölandet Nauru.

Vi erbjuder stöd för psykisk ohälsa till befolkningen i Nauru och till de asylsökande och flyktingar som bor på ön. Den australiensiska regeringen har en asylpolitik kallad ”Offshore Processing” som innebär att asylsökande som anlänt med båt skickas till Nauru eller Manusöarna (som tillhör Papua Nya Guinea) medan deras asylansökan bearbetas. 

Under 2017 bedrev vårt team verksamheten på en egen klinik, på sjukhuset som drivs av sjukvårdsmyndigheten och vid hembesök. Vi utbildade och stöttade Naurus myndigheters personal för att öka deras kapacitet att behandla psykologiska och psykiatriska diagnoser på ön. Teamet hade även uppsökande verksamhet för att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och minska det stigma som finns kring att söka vård. 

Programmet startades efter ett antal besök på ön under de gångna två åren, då vi identifierade luckor i tillgången på psykisk vård för både Naurus befolkning och för flyktingar och asylsökande på ön. Ett samförståndsavtal signerades med Naurus sjukvårdsmyndighet i juni 2017. 

Under de utredande besöken fann vårt team att behoven av psykisk hälso- och sjukvård var avsevärda och att det saknades resurser att möta dessa på ön. De identifierade fall av schizofreni, familjevåld och avsevärda nivåer av depression, speciellt bland barn.