Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa i Nauru

Foto: Läkare Utan Gränser
En patient får hjälp i Läkare Utan Gränsers projekt för psykisk ohälsa i Nauru

Fakta Nauru

  • Befolkning: 10 670
  • Huvudstad: Yaren
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2017
  • Antal anställda 2018: 14

 

I oktober 2018 tvingades Läkare Utan Gränser att omgående lämna Nauru, en örepublik i Stilla Havet. Landets regering hävdade att vår hjälp inte längre behövdes. Därmed måste vi överge hundratals behövande patienter.

Ett år tidigare hade vi träffat en formell överenskommelse med landets hälsovårdsmyndigheter. Vi skulle ge invånarna tillgång till gratis psykologhjälp, men också hjälpa asylsökande och flyktingar som skickats till Nauru från Australien som vägrade ta emot dem.

När vi började arbetet på Nauru hade många av dessa flyktingar redan tillbringat mer än fem år i landet och förlorat allt hopp om att kunna ta sig till annan plats. Men utan någon förvarning fick vi nio månader senare ett meddelande från regeringen att våra insatser inte längre behövdes och därför måste avslutas inom ett dygn. Vi tvingades alltså att plötsligt lämna hundratals patienter i desperat behov av vård.

I december 2018 publicerade vi en första rapport som visar på graden av akuta insatser som måste göras gällande psykisk ohälsa. Nästan hälften av våra patienter behövde behandlas för psykoser. 30 procent av flyktingar och asylsökande hade försökt begå självmord och 60 procent hade övervägt att göra det. Slående var att medan de flesta patienter som hörde till landets befolkning mådde betydligt bättre genom våra vårdinsatser så var det bara elva procent av flyktingar och asylsökande som gjorde det. Vi har därför riktat en uppmaning till australiska myndigheter att ändra sin policy att vägra ta emot båtflyktingar. Dessutom måste alla flyktingar och asylsökande omedelbart evakueras till en plats där de kan känna sig trygga och få tillgång till permanent boende.

Senast uppdaterad 8 juni 2021.