Hoppa till huvudinnehåll

Nicaragua

En gata
En gata i Nicaragua
Foto: Linda Van Weyenberg

Fakta Nicaragua

  • Befolkning: 6,5 miljoner
  • Huvudstad: Managua
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1972
  • Antal anställda 2018: 10

2018 återvände Läkare Utan Gränser till Nicaragua för att ge människor som påverkats av våld och oroligheter i landet psykosocialt stöd. 

Från början av juni inledde våra team arbetet med att ge närmare 700 patienter med psykisk ohälsa vård. De flesta av dem hade ångest och led av posttraumatisk stress då de bevittnat eller utsatts för våld. Vi följde sedan upp patienterna och deras familjer både i huvudstaden Managua och i flera andra städer. 

Dessutom gav vi basal utbildning vid psykisk ohälsa och första hjälpen-insatser till lokala ledare och utbildare. De ska nu kunna ge psykosocialt stöd vid krissituationer och även hantera detta utan att själva må dåligt. Vi utbildade också 559 psykologer och yrkesverksamma inom vården i att identifiera trauma och tecken och symtom på om en person, även minderåriga, utsatts för våld.  

Enligt uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR hade i slutet av året 18 632 personer från Nicaragua registrerats som asylsökande i Costa Rica. Vi utökade därför våra utbildningsinsatser i Costa Rica för att hjälpa dem att ge flyktingar som tagit sig över gränsen vård vid psykisk ohälsa. 

2018 i siffror

  • 1080 patientbesök för psykisk ohälsa

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Uppdaterad 10 december 2019.