Hoppa till huvudinnehåll

Psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.
Foto: Karin Ekholm/Läkare Utan Gränser

Fakta Sverige

  • Befolkning: 9,9 miljoner
  • Huvudstad: Stockholm
  • År som Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2004
  • Antal anställda 2017: 7

I augusti 2017 avslutade Läkare Utan Gränser det projekt vi drev i västra Götaland som handlat om att ge asylsökande humanitärt stöd.

I projektet har ingått psykosocialt stöd, hjälp vid psykisk ohälsa och rådgivning, individuellt och i grupp som har skett vid fyra center för vuxna och sex hem för ensamkommande barn. Verksamheten har varit förlagd till kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad. Teamet har också ordnat en rad fritidssysselsättningar och olika sociala aktiviteter för att stärka de asylsökandes sociala nätverk. Personer som visat symtom på allvarlig psykisk ohälsa eller fysiska sjukdomsbesvär remitterades till primärvården eller specialistvård.

Under projektets gång screenades 219 asylsökande för psykisk ohälsa, vi hade 460 uppföljningsmöten och stöttade 1 300 personer genom gruppmöten. Dessutom har cirka 650 asylsökande fått psykologhjälp. Merparten av dem som fått hjälp kom från krigshärjade länder som Afghanistan, Syrien och Irak.

2018 släppte vi en rapport som visar hur den ovisshet som asylsökande upplever får negativa effekter på deras psykiska hälsa. Vi har också tagit fram en handbok som visar hur vi i praktiken agerat i västra Götaland och som kommer att distribueras till andra organisationer som hjälp att hantera situationer som gäller asylsökande i Sverige.

2017 I SIFFROR: 

  • 650 individuella konsultationer om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.

 

Det här arbetar vi med i Sverige