Hoppa till huvudinnehåll

From Hospital to Hospital

Har du någonsin undrat hur det är att jobba för Läkare Utan Gränser? Låt oss visa dig. From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. 

Idag sker 60 procent av vår verksamhet på sjukhus och vårdcentraler världen över. Med den här utställningen vill vi visa att vården som erbjuds av Läkare Utan Gränser har utvecklats märkbart och hur det faktiskt är att arbeta för oss.

Utställningen From Hospital to Hospital Foto: Mari Reisjå/Läkare Utan Gränser.

Tanken är att utställningen ska möjliggöra ett utbyte av erfarenheter mellan vårdpersonalen på sjukhusen och fältarbetarna, som ofta själva jobbar på sjukhuset. Vi vill visa på både skillnader och likheter, men också inleda samtal om utmaningar och lärdomar i de olika miljöerna. Vi hoppas att denna utställning skall leda till mer synlighet och förståelse för vår verksamhet, genom att visa vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.

Utställningen består av moduler om logistik, diagnostik och forskning, akuta situationer, kirurgi, mödravård och farmaci.

​Under 2018 besöker utställningen dessa sjukhus:

  • Universitetssjukhuset Örebro, 28-31 maj 

Under 2017 besökte utställningen dessa sjukhus:

  • Karolinska universitetssjukhuset, Solna 3-8 april
  • Skånes universitetssjukhus, Lund 8-12 maj
  • Clinical Research Centre, Malmö 15-19 maj
  • Södersjukhuset, Stockholm 29 maj-2 juni
  • Danderyds sjukhus, Stockholm12-15 juni
  • Östra sjukhuset, Malmö 28-29 augusti
  • Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 30-31 augusti
  • Uppsala Akademiska sjukhuset, Uppsala 4-8 september
  • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 11-15 september

Har ni frågor, vänligen kontakta; 
Michael Pierson
michael.pierson@lakareutangranser.se