Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vaccination är viktigt för att skydda en befolkning mot gula febern. 2016 behandlade Läkare Utan Gränser över 700 patienter med misstänkt gula feber.

Vaccination är viktigt för att skydda en befolkning mot gula febern. Bilden är tagen i Kongo-Kinshasa. 

Angola - gula febern

Under 2017 utökade Läkare Utan Gränser sina insatser i Angola genom att stötta hälsovårdsmyndigheterna med akutinsatser.

Angola är ett av Afrikas största oljeländer. Landet kämpar med att överkomma det fysiska, sociala och politiska arvet efter det 27 år långa inbördeskriget som bröt ut efter självständigheten. 

Vårt arbete i Angola 2017

Under våren flydde mer än 30 000 personer undan konflikter i Kasai-provinsen i angränsande Kongo-Kinshasa. De fick skydd i två tillfälliga läger i staden Dundo. I april, då 10 000 hade anlänt, installerade vi latriner och såg till att det fanns tillgång till rent vatten. Vi öppnade också två kliniker där vi genomförde massvaccinationer då fler än 5 000 barn vaccinerades och bistod med personal till Chitato-sjukhuset. I oktober hade situationen blivit lugnare, färre sökte vård, och vi kunde då lämna över arbetet till andra organisationer. Därmed kunde våra team rycka in vid andra akuta händelser.

Våra insatser gällde också fall av malaria och undernäring i södra provinsen Cunene. Vi stöttade hälsovårdsmyndigheterna vid flera utbrott av kolera i Soyo och Luanda då vi satte upp behandlingscenter och utbildade personal.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att stötta lokala myndigheter genom insatser med ett särskilt akutteam.

2017 i siffror:

  • 46 000 patientbesök i öppenvård
  • 14 100 behandlingar mot malaria
  • 800 behandlingar mot undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 15 november 2018.

Det här arbetar vi med i Angola

En av våra medarbetare undersöker en patient i Conakry, Guinea, under en gula febern-epidemi 2001.

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virusinfektion som överförs via myggor. Sjukdomen är svårdiagnostiserad och kan leda till döden om den smittade inte får behandling.