Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Burulisår är en bortglömd sjukdom och få fall rapporteras. Begränsad kunskap, sjukdomens utbredning och det faktum att framför allt fattiga människor på landsbygden drabbas är bidragande orsaker. FOTO: Marcell Nimfuehr

Burulisår är en bortglömd sjukdom och få fall rapporteras. Begränsad kunskap, sjukdomens utbredning och det faktum att framför allt fattiga människor på landsbygden drabbas är bidragande orsaker.

Burulisår

Burulisår är en av de mest bortglömda men behandlingsbara tropiska sjukdomarna i världen. Burulisår kan leda till sociala problem och exkludering eftersom sjukdomen på många håll är stigmatiserad.

Burulisår orsakas av en bakterie (Mycobacterium ulcerans) som är nära släkt med de bakterier som orsakar tuberkulos och lepra (spetälska) men burulisår har fått mindre uppmärksamhet än dessa.

Vilka är Symptomen på burulisår?

De första symptomen på burilisår är en smärtfri svullnad i huden som efter ett par veckor övergår i en sårbildning. Ett gift (mycolactone) från bakterien förstör hud, underliggande fett, muskler och ibland angrips också benvävnad vilket kan leda till förlust av arm eller ben. Infektionen kan sprida sig över en hel extremitet och leda till invalidiserande rörelseinskränkning och kosmetiskt störande ärrbildningar. Eftersom såret inte ger upphov till någon smärta eller feber söker patienterna vård sent. Andra bakterier kan ta sig in i burulisåret och orsaka allmän blodförgiftning eller stelkramp.

Begränsad kunskap om burulisår, dess utbredning och det faktum att framför allt fattiga människor på landsbygden drabbas, har bidragit till att inte så många fall rapporteras. Burulisår förekommer i anslutning till stillastående eller långsamt flytande vatten. Barn som leker vid stränderna är speciellt utsatta. Det finns inte belägg för att burlulisår smittar från människa till människa men sjukdomen kan sannolikt överföras via insekter. Alla åldrar kan drabbas men framför allt är det barn under 15 år som insjuknar. Detta gäller särskilt länder i Afrika. I Australien och Japan är det däremot mest vuxna som blir sjuka. Till skillnad från tuberkulos finns det inget som talar för att människor med hiv/aids lättare drabbas av burulisår.

Sjukdomens Utbredning

Buruli är namnet på en by i Uganda där många fall inträffade på 1960-talet och som gav upphov till det mest använda namnet på sjukdomen. Sedan 1980 har sjukdomen snabbt spridit sig och diagnostiserats i flera olika delar av världen, speciellt i Väst- och Centralafrikanska länder. Men också från Kina, Japan och Australien har fall rapporterats. Burulisår finns i åtminstone 33 länder, de flesta med tropiskt eller subtropiskt klimat, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). 2014 rapporterades 2200 nya fall av burulisår från 12 av de 33 länderna.

Vilken Behandling finns mot burulisår?

Det finns ännu inget enkelt, billigt och tillförlitligt test för användning i fält, men forskning pågår för att utveckla ett sådant. Behovet av ett enkelt snabbtest för att tidigt kunna ställa diagnos är stort eftersom en tidigt insatt behandling är avgörande för slutresultatet. Före 2004 var kirurgi det enda som kunde erbjudas. Numera rekommenderas antibiotikabehandling med två olika tuberkulosmediciner (rifampicin och streptomycin) i åtta veckor till alla former av aktiv sjukdom. Okomplicerade fall av burulisår kan behandlas i öppen vård. Cirka hälften läker ut helt och risken för återfall kan vara mindre än efter kirurgi. Den kirurgiska behandlingen av burulisår består i att avlägsna död vävnad och sedan göra en hudtransplantation samt korrigera missbildningar. Rehabilitering med sjukgymnastik är också viktiga delar av behandlingen för att patienterna inte ska bli invalida.

Det pågår forskning för att ta fram ett vaccin mot sjukdomen. Enligt WHO skulle ett enkelt och effektivt vaccin vara det bästa sättet att bekämpa burulisår.

Så arbetar vi

I områden som drabbas av burulisår försöker vi, i samarbete med lokala hälsomyndigheter och skolor, öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen. De som drabbats av sjukdomen erbjuds sårbehandling, medicinsk och kirurgisk behandling samt sjukgymnastik. Behandlingen av burulisår pågår ofta i flera månader.