Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Dysenteri sprids bland annat via smutsigt vatten. Tillgång till rent vatten är därför viktigt.

Dysenteri sprids bland annat via smutsigt vatten. Tillgång till rent vatten är därför viktigt. Här några barn som hämtar vatten i Katanga, Kongo-Kinshasa. 

Dysenteri

Dysenteri är en akut diarrésjukdom som kan orsakas av bakterier eller amöbor. Dysenteri sprids via förorenat vatten och mat, samt från människa till människa.

Symptom

Symptomen är feber, blod i avföringen, diarré och buksmärtor. Vid dysenteri angriper bakterier eller amöbor tjocktarmens slemhinna och orsakar inflammation och sår som resulterar i blodiga diarréer. Dödligheten är ofta hög. Dysenteri som orsakas av amöbor kan förutom inflammation i tjocktarmen också ge varbildningar i levern och andra inre organ.

Behandling 

Det går inte att vaccinera mot dysenteri. Däremot finns det antibiotika som botar sjukdomen, men det finns också dysenteribakterier som har utvecklat motståndskraft mot viss antibiotika. Det försvårar möjligheterna att behandla sjukdomen i fattiga länder eftersom de verksamma antibiotikapreparaten ofta är dyrare och mindre tillgängliga.

Sjukdomens utbredning

Dysenteri förekommer framför allt i länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Men även i europeiska länder har rapporterats fall.
 
Riskerna för dysenteri ökar påtagligt i flyktingsituationer där människor lever tätt inpå varandra och utan tillgång till rent vatten och latriner. Dysenteri går att förebygga på samma sätt som kolera, det vill säga genom förbättrad hand- och toaletthygien samt genom att öka tillgängligheten
av rent vatten.