Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I syfte att förbättra sjukvården och minska dödligheten bland barn under fem år är vi verksamma vid den pediatriska avdelningen på sjukhuset i Bafatá, centrala Guinea-Bissau.

I syfte att förbättra sjukvården och minska dödligheten bland barn under fem år är vi verksamma vid den pediatriska avdelningen på sjukhuset i Bafatá, centrala Guinea-Bissau.

Guinea-Bissau

Till följd av politisk instabilitet och svaga statliga institutioner är Guinea-Bissau ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder.

Varför arbetar vi i Guinea-Bissau?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Barn- och mödravård

Det allmänna sjukvårdssystemet i Guinea-Bissau fungerar dåligt. Många människor har därför inte tillgång till medicinsk vård. Det gör att dödligheten är oacceptabelt hög, särskilt bland barn och gravida kvinnor.

Under 2015 fortsatte Läkare Utan Gränser att arbeta i Bafatá, i centrala Guinea-Bissau, där vi står för verksamheten på regionsjukhusets barnavdelning. Eftersom befolkningen är utspridd har vi ytterligare ett team som arbetar vid fyra vårdcentraler ute på landsbygden i Guinea-Bissau. Vi kan därmed se till att barn som bor långt från sjukhuset får tidig diagnos och behandling. Vi har också gjort det lättare för barn att remitteras till sjukhus om de behöver vård där. Under året hade vi fler än 30 000 patientbesök gällande barn under fem år och under hösten många patienter med malaria.

I juli skedde ett utbrott av mässling. Vi hjälpte då sjukvårdsmyndigheterna med att vaccinera mer än 28 500 barn i åldrarna från sex månader upp till fem år.

Att förebygga epidemier

Kolera är permanent förekommande i landet och det har skett ett antal utbrott under senaste decenniet, särskilt i Guinea-Bissaus huvudstad Bissau. Mellan juli och december genomförde vi flera kampanjer i staden för att öka medvetenheten om hur man kan förebygga smitta. Vi hade också utbildning av sjukvårdspersonal om behandling av kolera.

Dessutom bidrog vi med att förbereda en nationell plan för hantering av ebola på grund av den epidemi som då pågick i grannlandet Guinea.

Under 2015 genomförde vi i Guinea-Bissau:

  • 48 200 öppenvårdskonsultationer
  • 8 000 vaccinationer mot mässling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.

Aktuellt om Guinea-Bissau

I regionen Bafata, Guinea-Bissau, arbetar vi på den pediatriska avdelningen på det regionala sjukhuset.
Nyheter från fältet

"Många barn skulle räddas om de kom hit tidigare"

Malaria är en av de vanligaste sjukdomarna i Guinea-Bissau, men inte den enda. Människor som bor på landsbygden har dålig tillgång till vårdinrättningar. Dessutom används ofta traditionell medicin och för familjer med sjuka barn är det ofta första valet.