Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
År 2001 bröt en gula feberepidemi ut i Guinea.

År 2001 bröt en gula feberepidemi ut i Guinea. Här syns en av våra medarbetare undersöka en patient i huvudstaden Conakry. 

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virusinfektion orsakad av flavivirus. Det överförs från mygg till människor i tropiska områden. När viruset kommit in i en människas blodomlopp transporteras det runt i kroppen och förökar sig i bland annat levern, njurarna och blodkärlen.

Flavivirus överförs mellan människor genom stick från olika slags myggor, bland annat Aedesmyggan, som också ger upphov till denguefeber.

Symptom

De första symptomen efter smittotillfället brukar uppträda efter 3-6 dagar. Denna ”akuta fas” ger muskelsmärtor, huvudvärk, diarré, illamående och feber.  Det kan vara svårt att ställa rätt diagnos eftersom också sjukdomar som malaria, denguefeber och hepatit kan ge liknande symptom.  

De flesta av dem som insjuknat mår bättre efter 3-4 dagar. Men hos omkring 15 procent kommer febern tillbaka inom ett dygn och situationen förvärras drastiskt. Patienten drabbas av blodbrist och leverinflammation vilket färgar patientens hud gul (gulsot) och har gett sjukdomen dess namn. Njurarna påverkas också och det kan uppstå blödningar från mun, näsa och mage med blodiga kräkningar och blodig avföring som följd. Omkring hälften av dem som drabbas av denna svårare form av gula febern avlider inom två veckor.

Förebyggande och behandling

Det finns ett effektivt vaccin som inom en vecka skapar ett bra skydd hos 95 procent av dem som vaccinerats. Men eftersom det innehåller levande virus bör det inte ges till gravida. I övrigt krävs att alla vaccinerar sig i områden där sjukdomen finns.
 
Behandling av gula febern innebär i första hand att lindra symptomen. Patienten får bland annat intravenös tillförsel av vätska och antibiotika om det samtidigt uppstått en bakteriell infektion. Dessutom isoleras den sjuke för att undvika ytterligare smittspridning.

Sjukdomens utbredning

Viruset finns endemiskt i flera tropiska områden i Afrika och Latinamerika. Av och till inträffar epidemier då ett stort antal människor plötsligt insjuknar. Vissa utbrott har också rapporterats från USA och länder i Europa.

WHO uppskattar antalet sjukdomsfall till 200 000 varje år, av vilka 30 000 har dödlig utgång. Det innebär en ökning under de två senaste decennierna, troligen på grund av bland annat klimatförändringar, ökad urbanisering och skogsavverkning. Exakt hur många fall som inträffar är dock svårt att säga eftersom långt ifrån alla inrapporteras och registreras. 

Vår insats

När antalet insjuknande fördubblas två veckor i sträck går larmet om att en vaccinationskampanj behövs. Om sjukdomsbilden består den tredje veckan kontaktar vi hälsovårdsmyndigheterna i området och försäkrar oss om att vi har personal redo att rycka ut.

I slutet av maj 2016 lanserade vi i Matadi, huvudstaden i provinsen Kongo-Central, en vaccinationskampanj riktad mot 350 000 människor. Utöver det genomförde vi också aktiviteter för att bekämpa Aedes aegypti-myggan som är bärare av gula febern:

Aktuellt om Gula febern

Vaccinationskampanjen började i skolan Zone de Santé Kikimi i Kinshasa, Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Vi vaccinerar 760 000 mot gula febern i Kongo-Kinshasa

Nu inleds en massiv vaccinationskampanj mot gula febern i Kongo-Kinshasa. De närmaste tio dagarna kommer 10,5 miljoner människor att vaccineras mot sjukdomen.

En kvinna vaccineras mot gula febern i Kongo-Kinshasa.
Nyheter från fältet

Vi bekämpar gula febern i Angola och Kongo-Kinshasa

Efter ett utbrott av gula febern i Kongo-Kinshasa arbetar vi för att stoppa spridningen av sjukdomen. Utöver vaccinering bekämpar vi myggan som är bärare.