Hoppa till huvudinnehåll

Våra arbetsområden

Vi erbjuder humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer. Samt till befolkningsgrupper som saknar sjukvård på grund av social eller geografisk isolering.

Mikrobiologen Olivier Courteille är en del av ett team som studerar antibiotikaresistens på Boost-sjukhuset i Afghanistan.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett hälsoproblem världen över och drabbar alla delar av världen, såväl låg-, som medel- och höginkomstländerna.

Burulisår är en bortglömd sjukdom och få fall rapporteras. Begränsad kunskap, sjukdomens utbredning och det faktum att framför allt fattiga människor på landsbygden drabbas är bidragande orsaker. FOTO: Marcell Nimfuehr

Burulisår

Burulisår är en av de mest bortglömda men behandlingsbara tropiska sjukdomarna i världen. Vi erbjuder sårbehandling, medicinsk och kirurgisk behandling.

En barn testas för chagas sjukdom i Paraguay.

Chagas sjukdom

Chagas är en parasitsjukdom som främst förekommer i Latinamerika. Chagas sjukdom hör till världens mest försummade sjukdomar.  

Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber. FOTO: Iza Ciglenecki

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa. Vi vårdar patienter som drabbats av komplikationer till följd av denguefeber.

Ett litet barn får en dos rotavirusvaccin på en vårdcentral i Safo, Niger.

Diarrésjukdomar

Diarréer är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. I katastofområden riskerar diarrésjukdomar att få snabb spridning om tillgång till rent vatten saknas. 

Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan. FOTO: Ton Koene

Difteri

Difteri är en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet som även drabbar västeuropeiska länder. Vi genomför vaccinationskampanjer bland både barn och vuxna.

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. 

En liten flicka i Kongo-Kinshasa vaccineras mot mässling. Mässling är väldigt smittsamt och kan i värsta fall leda till en epidemi.

Epidemier

Utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor kan i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda. Läs mer om hur vi arbetar för att minska risken för epidemier.

En kvinna med fistel bär sitt urin i en hink på en av våra mottagningar i Centralafrikanska republiken 2010. FOTO: Sarah Elliott

Fistel

Fistel i underlivet drabbar kvinnor i samband med komplicerade och långvariga förlossningar eller grova våldtäkter. 

Ett litet barn i Jemen återhämtar sig från undernäring och snäckfeber, en sjukdom som sprids via förorenat vatten.

Försummade sjukdomar

Försummade tropiska sjukdomar innebär stora kostnader och mycket lidande för många låginkomstländer. Samtidigt saknas utvecklade mediciner och diagnosticeringsmetoder. 

En av våra medarbetare undersöker en patient i Conakry, Guinea, under en gula febern-epidemi 2001.

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virusinfektion som överförs via myggor. Sjukdomen är svårdiagnostiserad och kan leda till döden om den smittade inte får behandling. 

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot.