Hoppa till huvudinnehåll

Våra arbetsområden

Vi erbjuder humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer. Samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

Burulisår är en bortglömd sjukdom och få fall rapporteras. Begränsad kunskap, sjukdomens utbredning och det faktum att framför allt fattiga människor på landsbygden drabbas är bidragande orsaker. FOTO: Marcell Nimfuehr

Burulisår

Burulisår är en av de mest bortglömda men behandlingsbara tropiska sjukdomarna i världen. Vi erbjuder sårbehandling, medicinsk och kirurgisk behandling.

En barn testas för Chagas sjukdom i Paraguay.

Chagas sjukdom

Chagas hör till världens mest försummade sjukdomar och mycket lite resurser har satsats på att utveckla nya läkemedel och diagnostiska metoder.

Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber. FOTO: Iza Ciglenecki

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa. Vi tar hand om patienter som drabbats av komplikationer till följd av denguefeber.

En av våra läkare undersöker ett barn i Mingora i Pakistan, augusti 2011. Antalet smittade av akut diarré ökade kraftigt under året vilket ledde till att vi utökade våra insatser i landet.

Diarré

Diarréer är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. Vi har specialutbildade medarbetare som är redo att åka ut till drabbade områden.

Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan. FOTO: Ton Koene

Difteri

Difteri är en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet även i västeuropeiska länder. Vi genomför vaccinations-kampanjer bland både barn och vuxna.

Dysenteri sprids bland annat via smutsigt vatten. Tillgång till rent vatten är därför viktigt.

Dysenteri

Dysenteri är en akut diarrésjukdom som kan orsakas av bakterier eller amöbor. Dysenteri sprids via förorenat vatten och mat, samt från människa till människa.

Vårdpersonal ser till en ebolapatient på isoleringsenheten i Conakry, Guinea. FOTO: Sylvian Cherkaoui

Ebola

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. 

En liten flicka i Kongo-Kinshasa vaccineras mot mässling.

Epidemier

Utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor kan i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda. Läs mer om hur vi arbetar för att minska risken för epidemier.

En kvinna med fistel bär sitt urin i en hink på en av våra mottagningar i Centralafrikanska republiken 2010. FOTO: Sarah Elliott

Fistel

Fistel i underlivet drabbar kvinnor i samband med komplicerade och långvariga förlossningar eller grova våldtäkter. 

År 2001 bröt en gula feberepidemi ut i Guinea.

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virusinfektion orsakad av flavivirus. Det överförs från mygg till människor i tropiska områden. 

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit är utbildning. Här i Pakistan 2010. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A och B

Hepatit A och hepatit B, eller smittsam leverinflammation, är båda virusinfektioner. Vi satsar på vatten- och sanitetsinsatser och bygger latriner. 

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi ger hivbehandling och påverkar för att ge fler tillgång till mediciner.