Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi stöttar landets hälsovårdsmyndigheter vid tre tuberkuloskliniker i huvudstaden Minsk.

En ung man på fängelset i Minsk, Vitryssland, får sin medicin.

Vitryssland

2015 startade Läkare Utan Gränser sitt första projekt i Vitryssland. Förekomsten av läkemedelsresistent tuberkulos är extremt hög där och mer än hälften av patienterna med tuberkulos har multiresistent sådan.

Varför vi arbetar i Vitryssland

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

I huvudstaden Minsk stöttar vi landets hälsovårdsmyndigheter vid tre tuberkuloskliniker. Vi arbetar också på ett sjukvårdscenter i Volkovichi med målet att förbättra behandlingen av tuberkulospatienter inom öppenvården. Vi ger rådgivning och socioekonomiskt stöd och använder nya läkemedel på patienter med extremt läkemedelsresistent tuberkulos.

Mer än 100 tuberkulospatienter diagnostiserades, fick behandling och socialt stöd för att hjälpa dem fortsätta behandlingen. Tolv patienter med den extrema formen av tuberkulos fick de två nya läkemedlen bedaquiline och delamanid.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 15 juli 2016