Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vi stöttar landets hälsovårdsmyndigheter vid tre tuberkuloskliniker i huvudstaden Minsk.

En ung man på fängelset i Minsk, Vitryssland, får sin medicin.

Vitryssland

Läkare Utan Gränser arbetar tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter för att få patienter med multiresistent tuberkulos att fortsätta sin behandling.

Varför vi arbetar i Vitryssland

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Vitryssland framstår i WHOs tuberkulosrapport 2016 som ett land med stora problem när det gäller multiresistent tuberkulos. Vi stöttar därför hälsovårdsmyndigheterna vid fyra tuberkulosenheter, både i huvudstaden Minsk och på ett sjukhus i Volkovichi i Minskregionen. Det gäller bland annat psykosocialt stöd till 150-200 patienter varje månad. Syftet är att hjälpa dem fullfölja behandlingen.

I slutet av året behandlade vi 50 patienter med extremt läkemedelsresistent tuberkulos med två nyare läkemedel, bedaquiline och delamanid.

Vårt projekt ingår i en internationell observationsstudie som omfattar fler än 15 länder. Målet är att komma fram till en effektivare behandling av multiresistent tuberkulos och som ger färre biverkningar. I slutet av året fick vi också klartecken från myndigheter och etiska kommittén att samtidigt genomföra en klinisk studie gällande multiresistent tuberkulos.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Vitryssland sedan 2015. Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 21 september 2017.

Det här arbetar vi med i Vitryssland

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.