Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bulgarien gav vi medicinsk vård och psykologhjälp till flyktingar.

En man från syrien och hans barn i Harmalilägret.

Flyktingar i Bulgarien

I Bulgarien bistod Läkare Utan Gränser flyktingar med medicinsk vård och psykologhjälp till följd av den flyktingström som nådde landet. Projektet avslutades 2014.

I maj 2014 lämnade Läkare Utan Gränser över sitt arbete till den statliga flyktingbyrån och andra humanitära organisationer. Detta efter att myndigheterna ökat sina insatser och förhållandena förbättrats. 

Varför arbetade vi i Bulgarien?

  • Bristande flyktingsjukvård

Regeringen i Bulgarien hade inte beredskap för att kunna ta emot den stora vågen av nyanlända. Trots att man satte upp tillfälliga läger saknades tillräckligt med mat, enkla härbärgen, medicinsk vård och psykologhjälp. Flyktingar sov i tält utan uppvärmning och 50 personer fick dela på en toalett.

Under vintern 2013-2014 blev Läkare Utan Gränser vittne till de vidriga levnadsförhållanden som rådde i lägren och började därför arbeta i dessa. Lägren Vrezdevna och Voenna Rampa var belägna i huvudstaden Sofia men vi arbetade dessutom i Harmanli-lägret beläget nära de grekiska och turkiska gränserna. Våra team bistod med medicinsk vård och psykologhjälp och deltog i upprustning av byggnader och andra faciliteter. Vi hade mer än 5 500 patientbesök.

Under 2014 hade vi:

  • 6 600 öppenvårdskonsultationer
  • 800 nödhjälpspaket utdelade 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2014. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 aug 2016.

Det här arbetar vi med i Bulgarien

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.