Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Mauretanien ger vi grundläggande sjukvård och gör akutinsatser. Vi hjälper också till vid förlossningar.

I Mauretanien ger vi grundläggande sjukvård och gör akutinsatser. Bland annat för flyktingar från Mali.

Mauretanien

Närmare 50 000 flyktingar från Mali bor i lägret i Mbera i östra Mauretanien. De är nästan helt beroende av internationella hjälpinsatser för att överleva. Många saknar tillräckligt med mat och skydd.

Varför arbetar vi i Mauretanien?

  • Väpnad konflikt
  • Brist på tillgång till sjukvård

Den politiska krisen och det osäkra läget i Mali under 2013 tvingade tusentals människor på flykt över gränsen till Mauretanien. Trots den fredsprocess som startade 2014 är situationen i norra Mali fortfarande så osäker att stora delar av samhällsservicen inte fungerar. Våldsamheter och beväpnade grupper hindrar flyktingar från att återvända hem.

I Mberalägret och i de närbelägna byarna Bassikounou och Fassal ger vi basal sjukvård och akutinsatser. Vi hjälper också till vid förlossningar. Merparten av de livräddande kirurgingrepp som utfördes under 2015 var kejsarsnitt samt invärtes- och ortopediska operationer. Genom vårt arbete att stötta kliniker och sjukhus kan nu alla som bor i fattiga områden för första gången få gratis sjukvård.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Det här arbetar vi med i Mauretanien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Mauretanien

49 500 flyktingar från norra Mali har levt i Mbera-flyktinglägret i öknen i Mauretanien i tre år. FOTO: Avril Benoit/MSF
Nyheter från fältet

Mauretanien: Undernäring ökar bland flyktingar

Maten räcker inte till för de 50 000 maliska flyktingarna i Mbera-flyktinglägret i Mauretanien. Matransonerna uteblir i juli och det kommer sannolikt att öka den globala akuta undernäringen, varnar våra team som arbetar i lägret.

Pojken och hans mamma flydde från sin hemby i närheten av Timbuktu i Mali och lever nu i Mbera-lägret.
Nyheter från fältet

HÖG DÖDLIGHET I LÄGER

Ett år efter starten på den politiska krisen i Mali har hundratusentals människor flytt undan osäkerhet och våld. Fortfarande lever 55 000 flyktingar under svåra förhållanden i Mbera-lägret i Mauretanien. Vi har genomfört undersökningar som visar kritiska nivåer av undernäring och dödlighet, främst bland barn.

Bristen på mat och vatten i flyktinglägret Mbera är allvarlig. Här köar människor för att få vatten.
Nyheter från fältet

AKUT UNDERNÄRING OCH FLYKTINGKRIS

I Mauretanien pågår just nu en akut undernärings- och flyktingkris. De ökande flyktingsströmmarna från Mali kräver stora humanitära insatser i flyktinglägret i Mbera där 57000 människor uppehåller sig.