Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief. 

Psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige

I augusti 2017 avslutade Läkare Utan Gränser det projekt vi drev i västra Götaland som handlat om att ge asylsökande humanitärt stöd.

I projektet har ingått psykosocialt stöd, hjälp vid psykisk ohälsa och rådgivning, individuellt och i grupp som har skett vid fyra center för vuxna och sex hem för ensamkommande barn. Verksamheten har varit förlagd till kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad. Teamet har också ordnat en rad fritidssysselsättningar och olika sociala aktiviteter för att stärka de asylsökandes sociala nätverk. Personer som visat symtom på allvarlig psykisk ohälsa eller fysiska sjukdomsbesvär remitterades till primärvården eller specialistvård.

Under projektets gång screenades 219 asylsökande för psykisk ohälsa, vi hade 460 uppföljningsmöten och stöttade 1 300 personer genom gruppmöten. Dessutom har cirka 650 asylsökande fått psykologhjälp. Merparten av dem som fått hjälp kom från krigshärjade länder som Afghanistan, Syrien och Irak.

2018 släppte vi en rapport som visar hur den ovisshet som asylsökande upplever får negativa effekter på deras psykiska hälsa. Vi har också tagit fram en handbok som visar hur vi i praktiken agerat i västra Götaland och som kommer att distribueras till andra organisationer som hjälp att hantera situationer som gäller asylsökande i Sverige.

2017 I SIFFROR: 

  • 650 individuella konsultationer om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.

Det här arbetar vi med i Sverige

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. 

Aktuellt om Sverige

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.
Nyheter från fältet

Modell för psykosocialt stöd lever vidare

Bräcke Diakoni har sedan i våras tagit över vårt arbete med att ge psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige, insatser som är mycket värdefulla för den enskildes psykiska hälsa.

Asylsökande i Skaraborg flyttar från ett asylboende som stängts ned.
Nyheter från fältet

Stärk asylsökandes och papperslösas rätt till vård

DEBATT | Med några få månader kvar till riksdagsval har frågan om vem som ska ha rätt till sjukvård i Sverige seglat upp på den politiska dagordningen. För Läkare Utan Gränser, vars arbete styrs av medicinsk etik och humanitära principer, är det självklart att vård ska ges utifrån medicinska behov och inte juridisk status.

Läkare Utan Gränser har erbjudit psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Sverige under ett års tid. Vi såg att många av dem lider av symptom på depression och ångest, men tyvärr har svårt att få hjälp inom vården i Sverige.
Nyheter från fältet

Ge asylsökande och papperslösa vård på lika villkor

DEBATT | Människor ska ges vård utifrån behov och inte utifrån juridisk status. Därför är det djupt oroande att Västra Götalandsregionen ratar ett förslag om att ge asylsökande och papperslösa rätt till vård på lika villkor.

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Nyheter från fältet

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.