Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief. 

Psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige

I augusti 2017 avslutade Läkare Utan Gränser det projekt vi drev i västra Götaland som handlat om att ge asylsökande humanitärt stöd.

I projektet har ingått psykosocialt stöd, hjälp vid psykisk ohälsa och rådgivning, individuellt och i grupp som har skett vid fyra center för vuxna och sex hem för ensamkommande barn. Verksamheten har varit förlagd till kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad. Teamet har också ordnat en rad fritidssysselsättningar och olika sociala aktiviteter för att stärka de asylsökandes sociala nätverk. Personer som visat symtom på allvarlig psykisk ohälsa eller fysiska sjukdomsbesvär remitterades till primärvården eller specialistvård.

Under projektets gång screenades 219 asylsökande för psykisk ohälsa, vi hade 460 uppföljningsmöten och stöttade 1 300 personer genom gruppmöten. Dessutom har cirka 650 asylsökande fått psykologhjälp. Merparten av dem som fått hjälp kom från krigshärjade länder som Afghanistan, Syrien och Irak.

2018 släppte vi en rapport som visar hur den ovisshet som asylsökande upplever får negativa effekter på deras psykiska hälsa. Vi har också tagit fram en handbok som visar hur vi i praktiken agerat i västra Götaland och som kommer att distribueras till andra organisationer som hjälp att hantera situationer som gäller asylsökande i Sverige.

2017 I SIFFROR: 

  • 650 individuella konsultationer om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.

Aktuellt om Sverige

Nyheter från fältet

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Nyheter från fältet

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare ge psykosocialt stöd och hjälpa asylsökande att hantera sin livssituation, som ofta präglas av ovisshet och oro. 

Rashid vet inte om han får stanna i Sverige. Han är orolig för att utvisas till Afghanistan i rädsla för talibanerna som tvingade honom och hans familj därifrån.
Nyheter från fältet

En ensamkommandes berättelse

Rashid är en av de ensamkommande ungdomar vi gett psykosocialt stöd till i Sverige. Han är rädd att utvisas till Afghanistan i rädsla för talibanerna som en gång tvingade honom och hans familj därifrån.

Nyheter från fältet

”Jag vill ge mina barn en bra framtid”

Zeynab flydde till Sverige för två år sedan. Hon och hennes familj väntar fortfarande på besked om de ska få stanna. Rädslan för att utvisas tär på familjen men Zeynab håller fast vid hoppet om en bättre framtid. 

Det här arbetar vi med i Sverige

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt.