Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Swaziland arbetar Läkare Utan Gränser med hiv och tuberkulosbehandling.

Medan patienterna i Swaziland väntar på behandling för hiv eller tuberkulos får de hälsoinformation.

Swaziland

Under 2015 fortsatte Läkare Utan Gränser arbetet med att förbättra tillgången till diagnostik och behandling av hiv och tuberkulos. Det skedde genom att decentralisera och integrera vården och genom nya metoder.

Varför arbetar vi i Swaziland?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Sexuellt våld

Swaziland, i sydöstra Afrika, har stora problem med både hiv och tuberkulos. Det är det land i världen med högst förekomst av tuberkulos och antalet fall med läkemedelsresistenta former av sjukdomen ökar. Dessutom har också omkring 80 procent hiv. Sedan 2007 har vi tillsammans med landets sjukvårdsmyndigheter kämpat för att förbättra situationen.

I ett försök att komma åt det växande antalet fall med extremt läkemedelsresistent tuberkulos (XDR-TB) introducerade vi 2014 två nya läkemedel, bedaquiline och delamanid. 2015 började vi behandla patienter med dessa nya läkemedel i kombination med tidigare godkända preparat. I slutet av året deltog 22 patienter med XDR-TB i behandlingsprogrammet i de projekt vi driver i Manzini, västra Swaziland, och i Shiselweni, södra Swaziland.

Turberkulos och hiv i Shiselweni

Våra team i Shiselweni fortsätter att stötta integrerad vård av tuberkulos och hiv vid 22 allmänna vårdcentraler. Som en del av arbetet har vi sedan 2012 tjugo minilaboratorier för att genomföra tester. Under 2015 gjordes närmare 100 000 tester gällande bland annat virusmängd och komponenter i immunsystemet. På så vis får man via ett blodprov ett mått på mängden hivvirus hos patienten och därmed ett svar på hur sjukdomen utvecklas. För att få patienter att fortsätta behandlingen har vi utbildat personer som lever med hiv att fungera som ”experter” tillsammans med andra patienter.

Vi har på försök infört nya strategier för att komma närmare patienterna. Bland annat har vi bildat grupper som är på antiretroviral behandling, ordnat klubbar och försett dem med läkemedel. Resultatet är mycket positivt och denna modell kommer nu att införas som nationell strategi.

Den metod för test och behandling som införts i Nhlangano har också varit lyckad och används nu som standard. 84 procent har gått med på att påbörja antiretroviral behandling. Bland gravida kvinnor var det 96 procent.

Tuberkulossjukhus i Manzini

I Matsapha, det största industriområdet i Swaziland, är förekomsten av hiv allra högst. Där fortsätter vi att ge en omfattande vård, bland annat till patienter med både hiv och tuberkulos. Under 2015 hade vi drygt 34 000 patientbesök. Förutom behandling av tuberkulos och hiv gällde det mödravård, vaccination av barn, familjeplanering samt medicinsk och psykosocial hjälp till personer som utsatts för sexuellt våld. Vi stöttade också det nationella referenslaboratoriet för tuberkulos.

Vi lanserade ett nytt projekt för att stödja det nationella tuberkulossjukhuset i Moneni dit patienter från hela landet kan remitteras. Huvudsyftet med projektet är att stärka öppenvården. I slutet av året hade vårt team behandlat 117 patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. 

U/nder 2015 hade vi:

  • 19 700 personer som fick första linjens ARV-behandling
  • 1 400 patienter som behandlades för tuberkulos, 200 av dem för multiresistent tb

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Swaziland

Daw Than Hnit, 45, hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi ger hivbehandling och påverkar för att ge fler tillgång till mediciner.

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en bakteriell infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna och ger patienten hosta. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. 

Aktuellt om Swaziland

En hivpositiv ammande mamma med sina två yngsta barn som båda är fria från viruset.
Nyheter från fältet

Färre mödrar smittar sina barn

Fyrtio procent av alla gravida kvinnor i Swaziland är hivpositiva. Att stoppa överföringen av hiv från mor till barn är ett viktigt steg för att bromsa spridningen av hiv i landet. Sedan i februari använder Läkare Utan Gränser, i samarbete med Swazilands hälsovårdsministerium, en ny innovativ metod som kallas PMTCT B+.

Linda, till höger, tillsammans med hälsoarbetaren Nonhlanhla Zikalala som stöttat honom under den tuffa tbc-behandlingen.
Nyheter från fältet

Äntligen fri från tbc

Behandlingen av multiresistent tuberkulos är både lång och svår. Men för den som klarar sig igenom den tuffa behandlingsperioden kommer hälsan tillbaka. Här berättar Linda, en av våra patienter, om glädjen över att ha övervunnit sjukdomen.