Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sydafrika försöker vi genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.

Antalet personer som smittats av både hiv och tuberkulos är högt. Vi fortsätter att genom nya strategier få fler att låta sig testas och få tillgång till behandling av hiv och tuberkulos.

Sexuellt våld och hiv i Sydafrika

Sydafrika är det land i världen med flest hiv-patienter och leder vägen så att fler ska få tillgång till ny behandling av multiresistent tuberkulos.

Under 2016 rådde politiskt och ekonomiskt kaos i Sydafrika då det styrande partiet förlorade makten i flera större städer vid kommunalvalen i augusti. Många invånare ställde hårda krav på politikerna för att få bättre allmän service.

Vårt arbete i Sydafrika 2016

KwaZulu-Natal-provinsen

I ett av distrikten i KwaZulu-Natal-provinsen, i östra Sydafrika, har Läkare Utan Gränser ett projekt som gäller hiv och tuberkulos. Vår ambition är att distriktet, som har 114 000 invånare, ska vara det första i Sydafrika som når de mål FN satt upp i sitt program mot aids. I rapporten Bending the Curves of the HIV/TB Epidemic in KwaZulu-Natal kan man läsa om projektet. Det går bland annat ut på att integrera hiv testning och screening av tuberkulos samt få tillgång till behandling och att patienten fullföljer denna. Syftet är också att påverka landets regering att nationellt satsa på den strategi som projektet omfattar. FN:s program kallas UNAIDS 90-90-90 med målen att 90 procent av dem som har hiv ska vara medvetna om detta, att 90 procent av dem som diagnostiserats ska påbörja antiretroviral behandling och en 90 procentig minskning av virusmängden hos dessa patienter.

Under 2016 testades drygt 56 000 personer, 2 370 män genomgick omskärning och närmare 1 600 000 kondomer delades ut.

Khayelitsha

I Khayelitsha projektet nära Kapstaden fortsätter vi att utveckla och införa behandlingsstrategier för multiresistent tuberkulos. Vi satser också på nya vårdmodeller för patienter med både hiv och tuberkulos. Under året inriktade vi oss framför allt på att utveckla vårdmodeller för riskgrupper som gravida kvinnor och deras barn, ungdomar och män. 13 klubbar – Moms and Tots (mammor och barn) – startades tillsammans med Kapstaden och organisationen mothers2mothers (mammor till mammor). Syftet är att både mammor och barn snabbt ska få hjälp för hiv och andra sjukdomar och lättare fortsätta påbörjad behandling.

Både i Khayelitsha och nationellt har vi arbetat för att patienter ska få bättre tillgång till nya läkemedel. I hela Sydafrika finns nu det nya läkemedlet för tuberkulos, bedaquiline, tillgängligt. Och i Khayelitsha har vi en grupp patienter som får ett annat nytt lovande läkemedel, delamanid. Vi stöttar också myndigheterna med behandling av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos.

Rustenburg

Vi fortsatte att stötta hälsovårdsmyndigheterna i nordvästra provinsen genom ökad tillgång till vård av patienter som utsatts för sexuellt våld. I rapporten Untreated Violence, som omfattar 800 kvinnor i Rustenburg, framkommer att var fjärde kvinna i åldrarna 18 till 49 år blivit våldtagen. Hälften av dem hade utsatts för sexuellt våld av en närstående, men 95 procent av dem hade aldrig berättat om detta i samband med vårdkontakter.

Vi stöttar tre vårdcentraler där de som utsatts för sexuellt våld kan få både medicinsk hjälp, psykosocialt stöd samt rådgivning. Detta för att förhindra hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar och minska det lidande som en våldtäkt kan förorsaka. Under året behandlade vi 290 personer som utsatts för sexuellt våld.

Förutom att arbeta tillsammans med de lokala hälsovårdsmyndigheterna i Rustenburg har vi fortsatt att driva frågan att nationellt öka tillgången till vård för dem som utsatts för sexuellt våld.

Läkemedelspatent

2011 startade en kampanj för att ändra landets patentlagar med syftet att få tillgång till dyra läkemedel. Vi deltog i kampanjen – Fix the Patent Laws – tillsammans med 32 patientgrupper och andra organisationer. Efter flera år av påtryckningar kom landets handels- och näringsdepartement sommaren 2016 med rapporten Patent barriers to medicine access in South Africa. Vi som deltagit i kampanjen fortsätter att trycka på regeringen för att den ska genomföra lagreformen.

Brist på läkemedel

Tillsammans med fem andra organisationer stöttar vi projektet The Stop Stockouts Project som drivs av en civil intressegrupp. Den ser över tillgången på viktiga läkemedel på kliniker i hela landet och uppmärksammar allvarliga brister. Människor inom samhällena har också utbildats i att rapportera till hälsovårdsmyndigheterna då läkemedel håller på att ta slut. Under 2016 kom det in 605 rapporter om brist på läkemedel. Projektet fick också ett treårigt stöd från EU för att fortsätta arbetet.

2016 i siffror:

  • 12 700 hivpatienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 680 patienter sominledde behandling för tuberkulos, varav 210 för multiresistent tbc.
  • 290 patienter behandlades efter att ha utsatts för sexuellt våld

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Sydafrika

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Sydafrika

Nyheter från fältet

Mot alla odds

Efter 20 000 piller och över 200 injektioner är Phumeza Tisile från Khayelitsha i Sydafrika äntligen frisk från sin tbc. Här kan du se en video med henne!