Hoppa till huvudinnehåll

Hinderbana till Europa

Publiceringsår: 2016

EU:s misslyckade hantering av flyktingkrisen skapar lidande. Istället för att svara på de humanitära behoven har den förda politiken förvärrat läget. 

Rapporten ”Hinderbana till Europa” (Obstacle course to Europe) analyserar de medicinska och humanitära konsekvenserna av EU:s politik. Den bygger på vittnesmål från flyktingar och våra medarbetare samt på medicinsk data från organisationens projekt i Grekland, Italien och på Balkan. Under 2015 genomförde vi över 100 000 medicinska och psykologiska konsultationer och kan därför vittna om de allvarliga fysiska och psykologiska hälsoeffekterna av EU:s politik.

Rapporter och forskning

Medicinsk forskning

First MSF Paediatric Days

The first MSF Paediatric Days will take place in Stockholm on 23rd & 24th of September 2016. Focus will be on neonatology and paediatrics. 

DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

DNDi, initiativet för mediciner mot försummade sjukdomar, lanserade vi 2003 i samarbete med fem offentliga och privata forskningsinstitut i Brasilien, Frankrike, Indien, Kenya och Malaysia. 

Databas för forskningsartiklar

I vår internationella databas ”MSF Field Research” finns alla våra artiklar och studier samlade och tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

Rapporter

Intern utredning av två attacker i Jemen

2016

I två attacker mot ett sjukhus i Abs, Hajjah, den 15 augusti 2016 och en klinik i staden Taiz den 2 december 2015 dödades 20 personer, de flesta av dem patienter, och 32 skadades. Rapporterna återger i detalj de åtgärder som vidtagits före, under och omedelbart efter flyganfallen.

Lives on the edge

2016

Rapporten ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.

Hiv/aids: dyra mediciner hotar framsteg

2016

Priset för nyutvecklade hivläkemedel är så högt att det hotar framstegen i kampen mot hiv. Det visar vår senaste rapport som kartlägger priset på hivläkemedel.

Granskning av attacken mot skyddslägret i Malakal, Sydsudan

2016

En intern granskning av attacken i februari 2016 mot skyddslägret i Malakal, ett så kallat Protection of Civilian-område (PoC) som FN har upprättat intill sin militärbas för att ge befolkningen en fristad, visar på flera fel som begicks. 

Out of Focus: Hivvård i Väst- och Centralafrika

2016

Rapporten visar att hiv inte är en prioriterad hälsofråga i Väst- och Centralafrika. Men om inte insatser för stoppa hiv snabbt utökas där kommer de globala målen att tygla hivepidemin till 2020 inte uppnås.

Krigsskadade och dödsoffer i Syrien

2016

Mellan 30 och 40 procent av de som skadas och dör i krigets Syrien är kvinnor och barn. Läkare Utan Gränser har sammanställt statistik från över 70 sjukvårdsinrättningar. 

Hinderbana till Europa

2016

Rapporten ”Hinderbana till Europa” (Obstacle course to Europe) analyserar de medicinska och humanitära konsekvenserna av EU:s flyktingpolitik.

Out of step: tbc-vård i 24 länder

2015

Rapporten jämför tuberkulosbehandling i 24 länder. Resultaten visar att det brådskande behövs bättre behandlingsriktlinjer och diagnostik.

Epidemier - försummade katastrofer?

2015

Rapporten granskar dagens strategier vid stora sjukdomsutbrott och kommer fram till att de är ineffektiva och inte hjälper dem som behöver det. Stora förändringar måste ske i hur vi hanterar epidemier. 

Hivrådgivning - Vem gör jobbet?

2015

Många länder i Afrika söder om Sahara står inför en dubbel utmaning i form av högst antal hiv-och tuberkulossjuka, i relation till lägst antal sjukvårdspersonal. 

Ebola – ett år utan like

2015

Rapporten beskriver Läkare Utan Gränsers insats mot det största ebolautbrottet någonsin, från mars 2014 till mars 2015.

SYRIEN: BRUTALT VÅLD MOT MEDICINSKA INSATSER

2015

Medan kriget i Syrien går in på sitt femte år råder en fruktansvärd humanitär situation i östra Aleppo. Urskillningslöst användande av bensinfatsbomber har orsakat ett stort antal döda och sårade sedan december 2013.

Ett år efter Haiyan

2014

Orkanen Haiyan var den kraftigaste orkan som någonsin uppmätts över land. Vi bistod befolkningen i Filippinerna med akutinsatser på tre av de värst drabbade öarna.

Speaking Out Case Studies

2014

Speaking Out Case Studies är en internationell sida inom Läkare Utan Gränser där vi samlat rapporter där vi öppet granskar och analyserar vårt agerande och beslutsfattande under humanitära nödsituationer. 

Page 1 of 4