Hoppa till huvudinnehåll

From Hospital to Hospital

Har du någonsin undrat hur det är att jobba för Läkare Utan Gränser? Låt oss visa dig. From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. 

tidigare i vår besökte utställningen Idag sker 60 procent av vår verksamhet på sjukhus och vårdcentraler världen över. Med den här utställningen vill vi visa att vården som erbjuds av Läkare Utan Gränser har utvecklats märkbart och hur det faktiskt är att arbeta för oss.

Utställningen From Hospital to Hospital Foto: Mari Reisjå/Läkare Utan Gränser.

Tanken är att utställningen ska möjliggöra ett utbyte av erfarenheter mellan vårdpersonalen på sjukhusen och fältarbetarna, som ofta själva jobbar på sjukhuset. Vi vill visa på både skillnader och likheter, men också inleda samtal om utmaningar och lärdomar i de olika miljöerna. Vi hoppas att denna utställning skall leda till mer synlighet och förståelse för vår verksamhet, genom att visa vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.

Utställningen består av moduler om logistik, diagnostik och forskning, akuta situationer, kirurgi, mödravård och farmaci.

En fältarbetare kommer att finnas på plats och svara på frågor.

Varmt Välkomna!
 

Kommande utställningar:

Danderys sjukhus, Stockholm 13–15 juni

Utställningen är öppen 08:00-17:00  
Plats: Huvudingången, centralhallen hus 23

Östra sjukhuset, Malmö 28–29 augusti

Utställningen är öppen 08:00-16:30  
Plats: Humlan servicehuset

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 30–31 augusti

Utställningen är öppen 08:00-16:30  
Plats: Sahlgrens aula Blå stråket 5 huvudingången

Uppsala Akademiska sjukhuset, Uppsala 4–8 september

Utställningen är öppen 08:00-17:00  
Plats: Grönwallsalen ingång 70

Tidigare i vår besökte utställningen dessa sjukhus:

  • Karolinska universitetssjukhuset, Solna 3-8 april
  • Skånes universitetssjukhus, Lund 8-12 maj
  • Clinical Research Centre, Malmö 15-19 maj
  • Södersjukhuset, Stockholm 29 maj- 2 juni
  • Danderyds sjukhus, Stockholm12-15 juni

Har ni frågor, vänligen kontakta; 
Michael Pierson
michael.pierson@lakareutangranser.se

Rapporter och forskning

Medicinsk forskning

MSF Paediatric Days - Dakar 2017

MSF Paediatric Days is a forum for paediatric field staff, policy makers and academia to exchange ideas, align efforts, inspire and share frontline research to advance urgent paediatric issues of direct concern for the humanitarian field. The Second MSF Paesdiatric days are scheduled for 15th & 16th of December 2017 in Dakar, Senegal.

From Hospital to Hospital

From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. Idag sker 60 procent av vår verksamhet på sjukhus och vårdcentraler världen över. Med den här utställningen vill vi visa att vården som erbjuds av Läkare Utan Gränser har utvecklats märkbart och hur det faktiskt är att arbeta för oss

First MSF Paediatric Days

The first MSF Paediatric Days took place in Stockholm at Karolinska University Hospital on the 23rd & 24th of September 2016. The event was streamed and simultaneously translated into French, and 400+ people from over 25 countries participated.

DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

Försummade sjukdomar fortsätter att orsaka betydande sjuklighet och dödlighet i utvecklingsländerna. Som ett svar på detta lanserades det internationella initiativet DNDi med syfte att utveckla mediciner mot försummade sjukdomar.

Databas för forskningsartiklar

I vår internationella databas ”MSF Field Research” finns alla våra artiklar och studier samlade och tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

Rapporter

A dramatic deterioration for asylum seekers on Lesbos

2017

Vi slår larm om psykiskt lidande bland asylsökande på Lesbos i Grekland. 80 procent av patienterna uppvisar allvarliga psykiska symptom. Samtidigt får de asylsökande på ön allt sämre vård, visar vår rapport.

Against their will: SGBV against young people in Haiti

2017

Sexuellt eller könsbaserat våld mot unga är fortfarande en fråga som det talas ganska tyst om på Haiti. Incidenter tenderar att inte rapporteras på grund av stigmatisering och skamkänslor, eller av rädsla för repressalier. 

Forced to flee

2017

En försummad flyktingkris pågår i Centralamerika där människor flyr våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador. Under flykten till Mexiko och USA utsätts de flesta för våld, utpressning och kidnappningar, visar en rapport från Läkare Utan Gränser.

Set to explode

2017

Samtidigt som striderna intensifieras i norra Syrien har sprängladdningar och minor en förödande inverkan på civila, visar vår rapport. Minröjningen måste trappas upp omedelbart för att minska riskerna för människor som flyr eller återvänder hem.

Humanitarian action at risk in Mali

2017

I rapporten varnar vi för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet. 

Ett år efter avtalet mellan EU och Turkiet

2017

Rapporten synliggör de mänskliga kostnaderna för den europeiska politikens misslyckanden i Grekland och på Balkan. Vi uppmanar EU och medlemsstaternas ledare att radikalt förändra sin syn på migration och se till att inte fler drabbats av konsekvenserna av avtalet mellan EU och Turkiet.