Hoppa till huvudinnehåll

From Hospital to Hospital

Har du någonsin undrat hur det är att jobba för Läkare Utan Gränser? Låt oss visa dig. From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. 

Idag sker 60 procent av vår verksamhet på sjukhus och vårdcentraler världen över. Med den här utställningen vill vi visa att vården som erbjuds av Läkare Utan Gränser har utvecklats märkbart och hur det faktiskt är att arbeta för oss.

Utställningen From Hospital to Hospital Foto: Mari Reisjå/Läkare Utan Gränser.

Tanken är att utställningen ska möjliggöra ett utbyte av erfarenheter mellan vårdpersonalen på sjukhusen och fältarbetarna, som ofta själva jobbar på sjukhuset. Vi vill visa på både skillnader och likheter, men också inleda samtal om utmaningar och lärdomar i de olika miljöerna. Vi hoppas att denna utställning skall leda till mer synlighet och förståelse för vår verksamhet, genom att visa vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det.

Utställningen består av moduler om logistik, diagnostik och forskning, akuta situationer, kirurgi, mödravård och farmaci.

​Under 2018 besöker utställningen dessa sjukhus:

  • Universitetssjukhuset Örebro, 28-31 maj 

Under 2017 besökte utställningen dessa sjukhus:

  • Karolinska universitetssjukhuset, Solna 3-8 april
  • Skånes universitetssjukhus, Lund 8-12 maj
  • Clinical Research Centre, Malmö 15-19 maj
  • Södersjukhuset, Stockholm 29 maj-2 juni
  • Danderyds sjukhus, Stockholm12-15 juni
  • Östra sjukhuset, Malmö 28-29 augusti
  • Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 30-31 augusti
  • Uppsala Akademiska sjukhuset, Uppsala 4-8 september
  • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 11-15 september

Har ni frågor, vänligen kontakta; 
Michael Pierson
michael.pierson@lakareutangranser.se

Rapporter och forskning

Medicinsk forskning

Pediatrikdagarna

Pediatrikdagarna  arrangeras av Läkare Utan Gränser och är ett forum för pediatrisk fältpersonal, beslutsfattare och akademi att utbyta idéer, utforska samarbeten, inspireras och ta del av den senaste forskningen. 

From Hospital to Hospital

From Hospital to Hospital är en utställning om den kliniska vardagen i många av våra projekt. Idag sker 60 procent av vår verksamhet på sjukhus och vårdcentraler världen över. Med den här utställningen vill vi visa att vården som erbjuds av Läkare Utan Gränser har utvecklats märkbart och hur det faktiskt är att arbeta för oss

DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

Försummade sjukdomar fortsätter att orsaka betydande sjuklighet och dödlighet i utvecklingsländerna. Som ett svar på detta lanserades det internationella initiativet DNDi med syfte att utveckla mediciner mot försummade sjukdomar.

Databas för forskningsartiklar

I vår internationella databas ”MSF Field Research” finns alla våra artiklar och studier samlade och tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

Rapporter

Nauru – Indefinite Despair

2018

Under elva månader hade vi psykosociala insatser för asylsökande, flyktingar och lokalbefolkningen på ön Nauru i Stilla havet. Rapporten analyserar vår medicinska data, som visar på att situationen på ön Nauru, i Stilla havet, är minst sagt desperat och många är i stort behov av sjukvård.

Bridging the emergency gap

2018

Denna rapport innehåller slutsatser från Läkare Utan Gränsers projekt "Emergency Gap", där vi analyserat bristen på effektiv och relevant katastrofrespons i väpnade konflikter. 

"No one was left"

2018

Rapporten bygger på en kartläggning som vi genomförde i november 2017 bland överlevande från den etniska gruppen rohingyer i flyktinglägret Cox’s Bazar, Bangladesh. Undersökningen visar att minst 6 700 rohingyer dödades mellan 25 augusti och 24 september.

Ett liv i limbo

2018

Denna rapport presenterar slutsatser från Läkare Utan Gränsers projekt för att förbättra asylsökandes psykiska hälsa i Sverige. Deras ovissa situation i Sverige bidrar till psykisk ohälsa, och det finns många hinder för asylsökande att få tillgång till rätt stöd.

Konsekvenser av konflikten för Syriens befolkning

2017

Två rapporter gjorda 2016 och 2017 i Daraa, södra Syrien, visar på de allvarliga konsekvenser som kriget i Syrien har fått för landets befolkning. Över hälften av befolkningen flytt på grund av våldet och det finns farliga brister i sjukvården för mödrar och barn. 

Saving lives without salaries

2017

I denna rapport dokumenterar vi konsekvenserna av att statsanställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och annan vårdpersonal i Jemen inte fått lön, eller enbart en liten del av den, sedan ett år tillbaka.