Hoppa till huvudinnehåll

Humanitarian Negotiations Revealed

Publiceringsår: 2015

Vilka svårigheter och dilemman möter Läkare Utan Gränser och andra humanitära organisationer på plats i konflikthärdar och katastrofområden? 2011 släpptes boken "Humanitarian Negotiations Revealed" (redaktörer Claire Magone, Michael Neuman, Fabrice Weissman) som tar upp och problematiserar de många svåra situationer som Läkare Utan Gränser ställts inför under de 40 år som organisationen existerat.

Boken publicerades av tankesmedjan CRASH (Centre de Réflexion sur l'Action et les Savoirs Humanitaires) i Paris 2011 och innehåller bland annat reflektioner kring humanitära dilemman i Afghanistan, Myanmar och Somalia.

Här kan du ladda ned hela boken på engelska samt introduktion och kapitlen om Somalia och Jemen på svenska.

Humanitarian Negotiations Revealed

Introduktion

Jemen

Somalia

Rapporter och forskning

Medicinsk forskning

Paediatrikdagarna

Paediatrikdagarna arrangeras av Läkare Utan Gränser och är ett forum för paediatrisk fältpersonal, beslutsfattare och akademi att utbyta idéer, utforska samarbeten, inspireras och ta del av den senaste forskningen. 

DNDi - mediciner mot försummade sjukdomar

Försummade sjukdomar fortsätter att orsaka betydande sjuklighet och dödlighet i utvecklingsländerna. Som ett svar på detta lanserades det internationella initiativet DNDi med syfte att utveckla mediciner mot försummade sjukdomar.

Databas för forskningsartiklar

I vår internationella databas ”MSF Field Research” finns alla våra artiklar och studier samlade och tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

Rapporter

Ett liv i limbo

2018

Denna rapport presenterar slutsatser från Läkare Utan Gränsers projekt för att förbättra asylsökandes psykiska hälsa i Sverige. Deras ovissa situation i Sverige bidrar till psykisk ohälsa, och det finns många hinder för asylsökande att få tillgång till rätt stöd.

Konsekvenser av konflikten för Syriens befolkning

2017

Två rapporter gjorda 2016 och 2017 i Daraa, södra Syrien, visar på de allvarliga konsekvenser som kriget i Syrien har fått för landets befolkning. Över hälften av befolkningen flytt på grund av våldet och det finns farliga brister i sjukvården för mödrar och barn. 

Saving lives without salaries

2017

I denna rapport dokumenterar vi konsekvenserna av att statsanställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och annan vårdpersonal i Jemen inte fått lön, eller enbart en liten del av den, sedan ett år tillbaka.

Confronting the Mental Health Emergency on Samos and Lesvos

2017

Rapporten bygger på en undersökning som vi har gjort på de grekiska öarna Samos och Lesbos och visar att många migranter lider av psykiska problem och får inte den hjälp de behöver. De berättar om tortyr, våld och sexuella övergrepp.

Four Years and Counting

2017

Rapporten går igenom anledningarna bakom varför majoriteten av människor med läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande inte behandlas med nyare mediciner.

Games of Violence

2017

Rapport: Flyktingar, asylsökande och andra migranter utsätts för våld och förödmjukelser av gränsmyndigheten i Serbien. Nästan hälften av patienter Läkare Utan Gränser tog emot första halvan av 2017 var pojkar yngre än 18 år.